ribbon

In order to streamline support requests and better serve you, we utilize a support ticket system. Every support request is assigned a unique ticket number which you can use to track the progress and responses online. For your reference we provide complete archives and history of all your support requests. A valid email address is required.


กล่าวสวัสดีผู้อ่านที่น่ารักทุกท่านครับ(มีคนอ่านรึเปล่าน้ออ T^T) นี่เป็นคอลัมน์แรกที่จะเขียนบทความให้สาระความรู้เกี่ยวกับด้านวิศวกรรมโยธา งานโครงสร้างต่างๆ  โดยมีช่างต๋องเป็นผู้แนะให้ความรู้  ท่านนี้เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา แถมยังมีอารมณ์ขบขันอีกด้วย คอลัมน์นี้ก็จะเป็นการแนะนำช่างต๋อง ให้ทุกท่านได้รู้จักชื่อเสียงเรียงนามกันก่อน

นายเอกวัฒน์ วงศ์พินทุ (ช่างต๋องแมงโก้)

ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม บริษัท แมงโก้คอนซัลแตนท์ จำกัด

 อดีตข้าราชการ (หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรม) กรมศิลปากร

 คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง กรมศิลปากร

ผลงาน           - ออกแบบโครงสร้างมหาเจดีย์พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร วัดไตรมิตรวิทยาราม

- ออกแบบโครงสร้างพระพุทธรูปปางลีลา (โลหะ-ทองเหลือง สูง 42 เมตร) พุทธ มณฑลอีสาน  จ.อุดรธานี

- บูรณะพระเจดีย์วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร  เขตบางเขน­

          ซึ่งนี่เป็นผลงานคร่าวๆ ของช่างต๋อง ที่เคยประสบมา

         

คอลัมน์หน้าช่างต๋องจะมาแนะนำให้รู้จักมากขึ้นและแฝงด้วยความรู้ ซึ่งสามารถติดตามต่อได้ที่

www.mangoconsultant.com­­

 

(ถ้ามีปัญหาด้านวิศวกรรมโยธา สามารถพูดคุยได้ผ่าน อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หรือ ติดต่อทางช่อง Live Chat หน้าเว็บไซต์ Mango Consultant)