ERP อสังหาริมทรัพย์ ERP Real Estate

logo

MANGO CONSULTANT

Mango Consultant นำประสบการณ์ ด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กว่า 30 ปี ต่อยอดนวัตกรรม เป็น โปรแกรม ERP (Enterprise Resource Planning) พัฒนาโปรแกรมรับเหมาก่อสร้าง (ERP for Construction) ที่เข้าใจการทำงานจริงของธุรกิจรับเหมา ให้คุณควบคุมต้นทุน บริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และโปรแกรมอสังหาริมทรัพย์ (ERP for Real Estate) เพื่อตอบโจทย์ทุกฟังก์ชั่นการขายโครงการของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างแท้จริง

หากสนใจต้องการให้เราเข้าไปแนะนำระบบ เพื่อเข้าใจประโยชน์ที่ได้รับและความสอดคล้องกับธุรกิจของท่านก่อน
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทีมงานของเราพร้อมให้คำปรึกษาและเดโมการใช้งานจริงทั้งในและนอกสถานที่

SERVICES

Zoom Online Training

บริษัท ภูสิทธิ์ 517 จำกัด

เป็นเพื่อนผู้รับเหมาที่ดีที่สุดโดยแมงโก้ คอนซัลแตนท์เล็งเห็น

ความสำคัญด้านนี้จึงเปิดรับบริการลูกค้าในการจัด Team Building สร้างความสัมพันธ์ในองค์กรที่เหนียวแน่น

และเพื่อผลการทำงานในการเชื่อมโยงเอกสารระหว่างกันได้ ประสิทธิภาพในการทำงานจะประสบผลสำเร็จ

สูงสุดได้ ต้องอาศัย KeyMan หลายๆส่วนงานในองค์กร


          ฉะนั้น การสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรจึงเป็นเรื่องจำเป็น และสำคัญ

ที่ต้องพึงกระทำ แมงโก้ฯ เป็นแหล่งผลิตองค์ความรู้และประสบการณ์งาน

รับเหมาก่อสร้างสำหรับผู้ใช้งาน MANGO ERP

VIDEO GALLERY

 

OUR CLIENT

”เราพร้อมเคียงข้างคุณ รับมือทุกการเปลี่ยนแปลง ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาธุรกิจให้เติบโตสู่ความสำเร็จ
ด้วยระบบ ERP Mango Anywhere Software”

ระบบพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

                    ระบบพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นระบบที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงานขายการนำเสนอการขาย การจัดเก็บประวัติของลูกค้าแต่ละรายสถานะการขายที่เกิดขึ้น ด้วยการทำงานแบบ Real Time ผู้บริหารจึงสามารถทราบถึงข้อมูลที่เกิดขึ้นกับโครงการเพื่อวางแผนธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

                    โดยอาศัยเทคโนโลยีออนไลน์หลายโลรงการ การทำงานแบบ Real Time ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโนงระหว่างสำนักงาน และโครงการตลอดเวลาทำให้ติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ทุกที่ทุกเวลา

มีฐานข้อมูล CRM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บข้อมูลลูกค้า

  • บอกสถานะของการขาย แยกเป็นสีต่างๆ ทำให้มองเห็นภาพรวมของโครงการได้
  • สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินชั่วคราวออกจากระบบได้ทันที ที่ได้รับชำระจากลูกค้า
  • แสดงรายงานใบเสร็จรับเงินชั่วคราว
  • แสดงรายงานสถานะการขายที่เกิดขึ้น
  • แสดงรายงานลูกหนี้ค้างรับ
  • แสดงรายงานประมาณการรายรับ
  • แสดงรายงานราคาขาย
  • แสดงข้อมูลลูกค้าที่สนใจจอง