ERP อสังหาริมทรัพย์ ERP Real Estate

logo
 

บรรยายกาศ การเทรนนิ่งลูกค้า
ที่ บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่วันที่ 11 - 19 กันยายน พ.ศ.2560

ทีมงาน Mango ยินดีให้บริการอย่างยิ่ง พร้อมตอบทุกข้อสงสัย
เคลียชัดทุกประเด็นลึก เพื่อตอบสนองการทำงาน
อย่างง่ายดาย ครบถ้วน สะดวก รวดเร็ว

ขอบคุณลูกค้า บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ที่ไว้วางใจโปรแกรม Mango ERP For Real Estate
เป็นตัวช่วยในการบริหารงานด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์