ERP อสังหาริมทรัพย์ ERP Real Estate

logo
 

     เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา บริษัท แมงโก้ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้เข้ารับโล่เกียรติคุณ รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น ภายในงานประกาศเกียรติคุณจรรยา บรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2560 (ไทยเท่ทำดี วิถียั่งยืน)

 

      โดยบริษัท แมงโก้ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้นำหลักจรรยาบรรณ บรรษัทภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าและความยั่งยืนของธุรกิจ ซึ่งผ่านหลักเกณฑ์มาตรฐานของหอการค้าไทย 

 

 

                                              MANGO GROW YOUR SUCCESS

                             "ความสำเร็จของลูกค้า คือ ความสำเร็จของเรา"

 

  
   --------------------------------------------------------------------------------------------------

                                      อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติมได้ที่ คลิก >> https://goo.gl/racA6o
                            สอบถามข้อมูลโปรแกรมเพิ่มเติม คลิก >> https://goo.gl/AKFhE2 
                                             facebook QRcode  
                                             line QRcode

Credit Images By :  Mango Consultant Co., Ltd.