ERP อสังหาริมทรัพย์ ERP Real Estate

logo

Mango ERP for Real Estate developers

ที่สุดของ ERP เพื่อธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตอบโจทย์งานขายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อความสำเร็จ

Mango ERP for Real Estate โปรแกรมอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ที่ช่วยบริหารจัดการ เชื่อมโยงงานขายของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) โดยเก็บประวัติข้อมูลลูกค้าที่สนใจซื้อไปจนถึงระบบการออกใบเสนอราคา จอง ทำสัญญา ดาวน์ โอน ทำแบบสอบถามลูกค้า ตรวจสอบสถานะงานขาย บริหารงานได้อย่างง่ายดายภายในโปรแกรมเดียว ข้อมูลครบถ้วน สะดวก รวดเร็ว ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน อัปเดทข้อมูลแบบ Real Time ใช้งานง่ายผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีระบบบริหารจัดการที่ชาญฉลาด โดยเก็บประวัติข้อมูลที่เป็นประโยชน์นำมาวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าเป็นตัวช่วยในการบริหารของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์