ERP อสังหาริมทรัพย์ ERP Real Estate

logo
 

Evaluation System Module

 

ระบบประเมิน (Evaluation System Module) คือระบบที่ช่วยในการสร้างแบบฟอร์มการประเมินผล ในงานด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เว็บไซต์ของแมงโก้มีการใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้คุณได้เข้าใช้งานได้อย่างมีอิสระ คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก“นโยบายการใช้คุกกี้” นโยบายการใช้คุกกี้ของเรา