ERP อสังหาริมทรัพย์ ERP Real Estate

logo

บริการเพิ่มศักยภาพ ในการใช้ Mango ERP 100%

  • ตรวจสอบความแม่นยำ ของกระบวนการทำงาน WORK FLOW
  • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
  • เป็นที่ปรึกษาที่คอยอยู่เคียงข้างคุณ รับรู้ทันต่อเวลาและสถานการณ์

นอกจากนี้ เรายังเป็นที่ปรึกษาทางด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เป็นเครื่องมือในด้านเพิ่มศักยภาพการทำงานของบุคลากร  เพื่อเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ  โดยวิธี Key Account หลายๆองค์กร ให้ความสำคัญกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป พยายามคัดเลือกโปรแกรมที่ดีที่สุด

 

 

 

บริการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ด้านบุคลากร

แมงโก้ คอนซัลแตนท์ เป็นเพื่อนผู้รับเหมาที่ดีที่สุด โดย แมงโก้ คอนซัลแตนท์ เล็งเห็นความสำคัญด้านนี้ จึงเปิดรับบริการลูกค้า ในการจัด TEAM BUILDING สร้างความสัมพันธ์ ในองค์กรที่เหนียวแน่น และเพื่อผลการทำงานในการเชื่อมโยงเอกสารระหว่างกันได้ ประสิทธิภาพในการทำงานจะประสบผลสำเร็จสูงสุดได้ต้องอาศัย KEYMAN หลายๆ ส่วนงานในองค์กร

ฉะนั้น การสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร จึงเป็นเรื่องจำเป็น และสำคัญที่ต้องพึงกระทำ แมงโก้ คอนซัลแตนท์ เป็นแหล่งผลิตองค์ความรู้ และประสบการณ์งานรับเหมาก่อสร้างสำหรับผู้ใช้งาน MANGO ERP

 

 

 

 

บริการตรวจสอบข้อมูล เพื่อความครบถ้วนด้านบัญชี

สำหรับธุรกิจของตนเอง Mango ERP เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปอันดับหนึ่ง ที่ได้รับการตอบสนองจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมาเป็นเวลากว่า 30 ปี จากการเริ่มต้นพัฒนา และการนำมาใช้งาน ฉะนั้น บริษัท แมงโก้ คอนซัลแตนท์ จำกัด มีความมุ่งมั่น และต้องการส่งเสริมให้ทุกๆองค์กร ที่นำ MANGO ERP มาใช้งาน ประสบความสำเร็จสูงสุดในการบริหารงานทุกๆด้าน

เราจึงเปิดบริการเสริมให้กับลูกค้า โดยรับเป็นที่ปรึกษาด้านต่างๆ ดังนี้

  • เป็นที่ปรึกษาธุรกิจ เพื่อหวังผลกำไรสูงสุด
  • เป็นที่ปรึกษาด้านบริหารการเงิน และการลงทุน
  • เป็นที่ปรึกษาด้านบริหารงานก่อสร้าง
  • เป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี
  • เป็นที่ปรึกษาด้านความพร้อมในการนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์