ERP อสังหาริมทรัพย์ ERP Real Estate

logo
 

 

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)

 1. เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาซอฟท์แวร์ที่มีคุณภาพสูงในทางปฏิบัติเพื่อรองรับความต้องการทางธุรกิจ
 2. ทำงานร่วมกับทีมเทคโนโลยีเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่สามารถรักษาได้รวมถึงสภาพแวดล้อมในการสร้างและการทดสอบ
 3. มีส่วนร่วมในการออกแบบ สร้างระบบการผลิตในClient/Server/Web Application  และดำเนินการทดสอบหน่วยและทดสอบการรวมระบบ
 4. เขียนเอกสารการออกแบบระบบเช่นแผนผังฐานข้อมูลคู่มือผู้ใช้ และร่วมมือกับทีมอื่น ๆ เพื่อทำงานร่วมกับระบบแบ็กเอนด์

 

หน้าที่หลัก (Key Responsibilities and Activities)

 1. พัฒนาซอฟต์แวร์ตามแผนงาน
 2. พัฒนาโปรแกรมตามเอกสารออกแบบระบบ
 3. สร้างคู่มือการใช้งานของระบบ
 4. ประสานงานกับผู้ใช้งานและฝ่ายต่างๆ
 5. ร่วมกับทีมงานในการพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
 6. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

 1. เพศ ทั้งชาย และ หญิง
 2. อายุ 24 – 30 ปี
 3. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีสาขา Computer Science / Engineering / MIS, IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. ประสบการณ์การทำงาน 0 - 2 ปีขึ้นไป ในด้านพัฒนาซอฟต์แวร์
 5. มีประสบการณ์ด้าน VB.NET, C.NET, PHP หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป , c# , vue.js ,angular.js ,node.js,javascript
 6. มีประสบการณ์ในการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ / การเขียนโปรแกรม (ภาษา SQL)

 

 สอบถามรายละเอียด Add Line คลิกที่นี่   (https://lin.ee/p7xkDlb) หรือ ID Line @791udohe

 

เว็บไซต์ของแมงโก้มีการใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้คุณได้เข้าใช้งานได้อย่างมีอิสระ คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก“นโยบายการใช้คุกกี้” นโยบายการใช้คุกกี้ของเรา