ERP อสังหาริมทรัพย์ ERP Real Estate

logo

MANGO CONSULTANT

Mango Consultant นำประสบการณ์ ด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กว่า 30 ปี ต่อยอดนวัตกรรม เป็น โปรแกรม ERP (Enterprise Resource Planning) พัฒนาโปรแกรมรับเหมาก่อสร้าง (ERP for Construction) ที่เข้าใจการทำงานจริงของธุรกิจรับเหมา ให้คุณควบคุมต้นทุน บริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และโปรแกรมอสังหาริมทรัพย์ (ERP for Real Estate) เพื่อตอบโจทย์ทุกฟังก์ชั่นการขายโครงการของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างแท้จริง

หากสนใจต้องการให้เราเข้าไปแนะนำระบบ เพื่อเข้าใจประโยชน์ที่ได้รับและความสอดคล้องกับธุรกิจของท่านก่อน
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทีมงานของเราพร้อมให้คำปรึกษาและเดโมการใช้งานจริงทั้งในและนอกสถานที่

SERVICES

Zoom Online Training

บริษัท ภูสิทธิ์ 517 จำกัด

เป็นเพื่อนผู้รับเหมาที่ดีที่สุดโดยแมงโก้ คอนซัลแตนท์เล็งเห็น

ความสำคัญด้านนี้จึงเปิดรับบริการลูกค้าในการจัด Team Building สร้างความสัมพันธ์ในองค์กรที่เหนียวแน่น

และเพื่อผลการทำงานในการเชื่อมโยงเอกสารระหว่างกันได้ ประสิทธิภาพในการทำงานจะประสบผลสำเร็จ

สูงสุดได้ ต้องอาศัย KeyMan หลายๆส่วนงานในองค์กร


          ฉะนั้น การสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรจึงเป็นเรื่องจำเป็น และสำคัญ

ที่ต้องพึงกระทำ แมงโก้ฯ เป็นแหล่งผลิตองค์ความรู้และประสบการณ์งาน

รับเหมาก่อสร้างสำหรับผู้ใช้งาน MANGO ERP

VIDEO GALLERY

 

OUR CLIENT

”เราพร้อมเคียงข้างคุณ รับมือทุกการเปลี่ยนแปลง ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาธุรกิจให้เติบโตสู่ความสำเร็จ
ด้วยระบบ ERP Mango Anywhere Software”

บริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งานผ่านช่องทางโทรศัพท์, E-mail Address, สื่อ Digital ขึ้นอยู่กับความสะดวกในการรับบริการของลูกค้านั้นๆ

เรามีทีมงาน IT ที่คอย Support ดูแลในส่วนของ Network , Server ให้แก่ท่าน หากลูกค้าติดปัญหา ทางทีมงาน IT ของเราพร้อมให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที ทำให้สามารถทราบ ปัญหาของท่านได้อย่างรวดเร็วเปรียบเสมือนมีเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำอยู่เคียงข้างท่าน

บริการอบรมโปรแกรมแก่ลูกค้า เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม ในแต่ละส่วนต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ มุ่งหวังให้ลูกค้า สามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 100%

ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา การเลือกใช้ระบบไอทีให้เหมาะสมกับธุรกิจ ให้คำแนะนำในการแก้ปัญหา และป้องกันการเกิดปัญหาทุกด้านในอนาคต และเป็นที่ปรึกษาวางโครงสร้างทางบัญชีและวางแผนภาษีที่ดี เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อลดประเด็นปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น