ERP อสังหาริมทรัพย์ ERP Real Estate

logo

Mango ERP for Real Estate

 

โปรแกรมอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ที่ช่วยบริหารจัดการ เชื่อมโยงงานขายของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ข้อมูลครบถ้วน สะดวก ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน อัปเดทข้อมูลแบบ Real Time ใช้งานง่ายผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีระบบบริหารจัดการที่ชาญฉลาด โดยเก็บประวัติข้อมูลที่เป็นประโยชน์นำมาวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า เป็นตัวช่วยในการบริหารของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

Mango Anywhere Software

for Construction & Real Estate Business

" ที่สุดของโปรแกรม.. ERP อสังหาริมทรัพย์ และรับเหมาก่อสร้าง
บริหารโครงการ ควบคุมต้นทุนได้ง่ายๆ ภายในคลิกเดียว "

 

Main Products

 

 

New Feature

 

csm

project planning

qcm

 

Optional

 

maintenance

mrp

rental

 

Application

mobile application

 

Software Plugin