ERP อสังหาริมทรัพย์ ERP Real Estate

logo
 

ERP for Construction

Mango ERP for Construction เทคโนโลยีที่ดีที่สุด "เพื่อธุรกิจรับเหมา"
 

        เดิมทีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเราจะทำงานในรูปแบบของการเก็บข้อมูล การทำงานผ่านเอกสาร ไม่มีการนำโปรแกรม ERP เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการทำงานสิ่งที่เกิดขึ้น 

       ทำให้การทำงานมีความล่าช้า ทำงานซ้ำซ้อน ไม่เชื่อมโยงกัน และขาดระบบการควบคุมในแต่ละขั้นตอนของงานซึ่งกว่าผู้บริหารจะ ได้รู้และ ดูรายงานสรุปของโครงการเพื่อตรวจสอบต้นทุนค่าใช้จ่ายหรือกำไรของโครงการนั้นอาจจะสายไปและไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือวางแผนบริหารโครงการได้ทันเวลาโดยปกติแล้ว ผู้ที่มีหน้าที่ ทำรายงานสรุปโครงการ  คือ  ผู้บริหารโครงการ ระดับผู้จัดการโครงการ ขึ้นไป จะเป็นคนมีประสบการณ์ในการทำงานมาหลายปี จะเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล และนำเสนอรายงาน

        

Mango ERP โปรแกรมควบคุมต้นทุนก่อสร้าง

อ่านบทความ >> "ทำงาน ไม่สะดุด หยุด ต้นทุนบานปลาย ด้วย Budget Control ตั้งแต่เริ่มโครงการ"

 

      โดยปกติแล้วผู้ที่มีหน้าที่ทำรายงานสรุปโครงการ คือ ผู้บริหารโครงการระดับผู้จัดการโครงการขึ้นไป จะเป็นคนมีประสบการณ์ในการทำงานมาหลายปี จะโดยปกติแล้วผู้ที่มีหน้าที่ทำรายงานสรุปโครงการ คือ ผู้บริหารโครงการระดับผู้จัดการโครงการขึ้นไป จะเป็นคนมีประสบการณ์ในการทำงานมาหลายปี จะเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล และนำเสนอรายงานป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล และนำเสนอรายงาน

    แต่ก่อนผู้บริหารโครงการ อาจติดปัญหาในเรื่องการทำรายงาน กว่าจะออกมาเป็นรายงานสรุปของโครงการได้ จะต้องนำข้อมูล ป้อนเข้าโปรแกรม Excel คิดสูตร จัดแบบฟอร์มหน้าสรุปรายงานโครงการ แน่นอนว่าแบบฟอร์มรายงานแต่เดิมไม่ได้มีอยู่ในโปรแกรม ทำให้ต้องทำงานหลายขั้นตอน เสียเวลาไปกับการจัดเรียงข้อมูล ตรวจสอบ บางครั้งข้อมูลที่ทำมาก็อาจเกิดการผิดพลาด

Mango ERP โปรแกรมควบคุมต้นทุนก่อสร้าง

 

      การนำโปรแกรม Mango ERP มาใช้จะช่วยลดการซ้ำซ้อนของข้อมูล และประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ประหยัดเวลาในการทำงาน เพราะเป็นข้อมูลชุดเดียวกันตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการรับจ่ายให้เจ้าหนี้ และเก็บเงินกับลูกหนี้ ผู้บริหารได้รับข้อมูลแบบ Real time โดยไม่ต้องรอแต่ละฝ่ายสรุปรายงานโครงการ เพียงเท่านีเราก็สามารถรู้ได้ว่าโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ ในขณะนี้มีผลประกอบการแนวโน้มดีขึ้น หรือถดถอย จะได้กำไรหรือขาดทุนในอนาคต


Mango Anywhere

        โปรแกรมที่จะเข้ามาช่วย จัดระบบการบริหารงาน ของบริษัทได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยระบบ ERP ที่เต็มประสิทธิภาพ มีเทคโนโลยีที่ดีที่สุดเพื่อธุรกิจรับเหมา หนึ่งเดียวที่ตอบโจทย์ให้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างได้ตั้งแต่การเริ่มประมูลโครงการไปจนกระทั่งประเมินผลเพื่อปิดโครงการ พร้อมช่วยรวบรวมงานหลักต่างๆ ในบริษัทได้หมด 

Mango ERP โปรแกรมควบคุมต้นทุนก่อสร้าง

 

      ผู้บริหารสามารถเข้าโปรแกรมเพื่อเรียกดูกำไรขั้นต้น หากดำเนินงานได้ตามแผน และในหน้ารายงานสรุปรวมค่าใช้จ่าย หรือรายได้ ของโครงการแบบ Real Time เปรียบเทียบ Budget กับ BOQ เพื่อดูกำไรขั้นต้น ของโครงการ ได้อย่างรวดเร็ว สามารถดูแบบรวมได้ทุกโครงการหรือแยกโครงการก็ได้ ทำให้สามารถวางแผนบริหารโครงการ และแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีต่อเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

 

Mango ERP โปรแกรมควบคุมต้นทุนก่อสร้าง

 

       ผู้บริหารสามารถเรียกดูหน้ารายงานได้ทั้งแบบสรุปรวมค่าใช้จ่าย หรือรายได้ ของโครงการแบบ Real time และแสดงได้ทั้งภาพ รูปแบบกราฟแบบต่างๆ ให้เลือก หรือไม่ใช้รูปกราฟสามารถดูแบบรวมได้ทุกโครงการ หรือแยกโครงการก็ได้

         Mango ERP for Construction เชื่อมโยงทุกระบบงานไว้ด้วยกัน เพื่อช่วยให้การวางแผน และบริหารทรัพยากรขององค์กร เพิ่มกำไร ลดรายจ่าย เวลา และขั้นตอนการทำงาน อัพเดตข้อมูลแบบ Real Time ให้คุณเข้าถึงทุกความต้อง การผ่านอุปกรณ์ทันสมัย หลากหลายเทคโนโลยี ตามติดทุกความสำเร็จ

 

Mango ERP โปรแกรมควบคุมต้นทุนก่อสร้าง

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 อ่านบทความอื่นเพิ่มเติมได้ที่ คลิก >> https://goo.gl/2YA9Fp
 สอบถามข้อมูลโปรแกรมเพิ่มเติม คลิก >> https://goo.gl/AKFhE2
       

 facebook mangoline mango