ERP อสังหาริมทรัพย์ ERP Real Estate

logo
 

 

กลุ่มประเทศ CLMV คือ ประเทศกัมพูชา ประเทศ.ลาว ประเทศเมียนมาร์ และประเทศเวียดนาม ได้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการในปี 2558 จึงเป็นที่สนใจขอนักลงทุนชาวต่างชาติที่จะเข้าไปประกอบธุรกิจ ทำให้กลุ่มประเทศ CLMV มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเกิดขึ้นของความเป็นเมือง (Urbanization) จึงเกิดการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโต  จึงเป็นโอกาสของผู้รับเหมาไทยในการเข้าไปรับงานก่อสร้างในประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังพัฒนา ทั้งงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน และที่พักอาศัย ที่การก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง

 

แต่ในปี 2562 กลุ่มประเทศ CLMV มีเพียง 2 ประเทศที่กำลังเป็นที่จับตามอง เพราะด้วยทรัพยากรที่มีจำนวนมากและยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และการเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ของประเทศ ซึ่งนั่นเป็นนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาล (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม) ที่ได้มีการดัน 2 ประเทศเมียนมาร์และกัมพูชาให้เป็นตลาดเกิดใหม่ จึงทำให้ในภาคอสังหาริมทรัพย์-อุตสาหกรรมก่อสร้าง กำลังเป็นที่ต้องการอาจจะเป็นแผนที่ดีในการไปดำเนินการทางธุรกิจหรือเข้าไปลงทุน 

 ประเทศเมียนมาร์ ถือว่าเป็นประเทศมีการขยายตัวด้านอสังหาฯ และอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง แม้เป็นระยะเริ่มต้น ด้วยความต้องการของประชากรในประเทศ และกลุ่มนักท่องเที่ยวธุรกิจชาวต่างชาติ ที่เข้ามาพักอาศัย ทำให้ทั้งโรงแรม เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ คอนโดฯ รวมถึงตลาดค้าปลีก(รีเทล) และสำนักงานให้เช่าได้รับอานิสงส์ไปด้วย ซึ่งทำให้อุตสาหกรรมก่อสร้าง ในปีนี้มีการเติบโตสูงสุด 7.2% ต่อปี และคาดว่าในปี 2563 จะเติบสูงสุดถึง 10.37% (มูลค่า 13.5 พันล้านดอนลาร์นสหรัฐฯ) จึงเป็นโอกาสของผู้พัฒนาอสังหาฯ-กลุ่มนักลงทุนชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะเข้าไปลงทุน

 

ในขณะที่ ประเทศกัมพูชา มีอุตสาหกรรมก่อสร้างเติบโตค่อนข้างสูงมาก มีมูลค่าโครงการต่าง ๆ เพิ่มขึ้นกว่า 22% ประมาณ 6.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งได้โปรเจ็กต์อสังหาฯ ยักษ์จากนักลงทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนักลงทุนจากประเทศจีน เช่น โครงการ Diamond Island ซึ่งแม้ภาพรวมจะมีซัพพลายเกิดใหม่จำนวนมาก แต่เชื่อว่าความต้องการจะมากขึ้นเช่นกัน โดยมีปัจจัยเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของรัฐเป็นตัวกระตุ้นการลงทุนและงานรับเหมาก่อสร้างก็ถือว่ามีโอกาสที่ดีแต่อาจจะต้องเหนื่อยจากคู่ค้าอย่างประเทศจีนเสียหน่อย 

ถือว่าธุรกิจรับเหมาประเทศไทยมีความได้เปรียบในการเข้าไปรับงานก่อสร้าง ในกลุ่มประเทศ CLMV ที่อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติสามารถถือหุ้นในธุรกิจก่อสร้างได้เต็มจำนวน ซึ่งประเทศไทยเป็นกลุ่มประเทศอาเซียน จึงช่วยลดข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริการก่อสร้าง เช่น วิศวกร และสถาปนิก เป็นต้น โดยเน้นรับงานก่อสร้างด้านเทคนิคและความชำนาญทางวิศวกรรม นอกจากนี้ ภูมิประเทศที่มีพรมแดนเชื่อมโยงกับประเทศไทย ยังช่วยให้ประหยัดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายแรงงาน เครื่องจักรกล ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ 

 

จากภาพรวมทั้งหมดก็เห็นได้ว่าธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไทยเติบโตและไปได้ไกล การลดปัญหาและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการควบคุมการบริหารจัดการจึงเป็นเรื่องสำคัญ โปรแกรม Mango Anywhere Software ERP ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปใช้บริหารการจัดการ เฉพาะธุรกิจรับเหมาและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อาจเป็นผู้ช่วยสำคัญที่จะเชื่อมโยงทุกระบบการทำงาน เพื่อช่วยในการวางแผน และบริหารทรัพยากรขององค์กร เพิ่มกำไร ลดรายจ่าย ประหยัดเวลา และลดขั้นตอนการทำงาน สามารถอัพเดตข้อมูลแบบ Real Time ให้คุณสามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์ที่ทันสมัย หลากหลายเทคโนโลยี ตามติดทุกความสำเร็จข้อมูลอ้างอิงจาก ฐานเศรษฐกิจ บทความ ‘เมียนมา-กัมพูชา’ศก.คึก โอกาสทองนักพัฒนาอสังหาฯ ,  เว็บไซด์ http://bit.ly/2Z9Sc1e

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

อ่านบทความอื่นเพิ่มเติม

                          

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 facebook mango     line mango