ERP อสังหาริมทรัพย์ ERP Real Estate

logo
 

             โปรแกรมก่อสร้าง

 

               การบริหารจัดการวัสดุก่อสร้างภายในโครงการ หรือที่เราเรียกกันสั้น ๆ ว่า “การคุม Stock” โดยปกติธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง จะไม่มีการ Stock ของทิ้งไว้ ส่วนใหญ่จะเป็นการ ซื้อมา แล้วนำไปใช้ แต่จะมี Stock Center อยู่ที่ ส่วนกลาง เพื่อบริหารจัดการของเหลือ ให้โอนของกลับมาที่ Stock Center เพื่อไม่ให้เกิดการสั่งซื้อวัสดุมากเกินไป และไม่ให้เกิดปัญหาพื้นที่ในการจัดเก็บวัสดุไม่เพียงพอ


            การจัดการวัสดุของโครงการในแต่ละครั้งนั้นปัญหาที่จะเกิดขึ้นส่วนใหญ่มักจะเกิดปัญหาจากการไม่มีสโตร์ที่หน้างาน เบิกของไม่เป็นระบบ เบิกไปแล้วไม่มีการจดบันทึก จัดเก็บข้อมูลการเบิก การคืน หรือแม้แต่ปัญหาของหายไปจากหน้างาน ก็ไม่สามารถตรวจสอบได้  เนื่องจากไม่มี ระบบการตรวจสอบที่ดีในแต่ละขั้นตอน

 

 

 

ถ้าจะ “บริหาร Stock” ใช้โปรแกรมอะไรดี ?             วันนี้ Magno Anywhere ขอแนะนำ Module IC (Inventory Control System) ระบบบริหารวัสดุของโครงการ ที่จะช่วยบริหารและจัดการวัสดุ ในแต่ละโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ทราบความเคลื่อนไหวของวัสดุได้อย่าง Realtime สามารถวางแผนการเบิกใช้วัสดุ และบริหารจัดการวัสดุได้ง่าย

              หมดปัญหาการจัดเก็บข้อมูลอย่างไม่เป็นระบบ ลดความซ้ำซ้อนของการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลบริหารจัดการวัสดุของโครงการสามารถทราบสถานะ ของเข้า - ของออก ได้อย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบจำนวนวัสดุที่หน้างานได้อย่างรวดเร็ว

 

Mango Anywhere

 โปรแกรมก่อสร้าง Mango Anywhere for Construction ที่สุดแห่ง Software ERP เพื่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
จะเข้ามาช่วยให้การวางแผนการบริหารทรัพยากร
ของโครงการได้อย่างครอบคลุม  อัพเดตข้อมูลแบบ   Real Time  ให้คุณสามารถเข้าใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์ ติดตามสถานะของโครงการ ได้ทุกที่ ทุกเวลา

 

อ่านข้อมูลโปรแกรมเพิ่มเติม : Mango Anywhere for Construction

 

 

Module IC มีฟังก์ชั่นอะไรบ้าง?

 

1. สามารถทำจอง เบิก และโอนย้ายวัสดุ ในบริษัทก่อสร้างนั้น อาจจะมีการทำทั้งสโตร์หน้างาน หรือสโตร์กลาง เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการวัสดุที่มีอยู่ สามารถทำใบจองวัสดุและใบเบิกได้อย่างรวดเร็ว หากต้องการใช้วัสดุของโครงการอื่น โครงการต้นทางสามารถทำการโอนวัสดุไปให้ และบันทึกรับรู้ต้นทุนได้ ทำให้ทราบต้นทุนที่แท้จริงของแต่ละโครงการ

2. ตรวจสอบปริมาณคงเหลือของวัสดุใน Stock ได้ง่าย ในเมนู Material Balance ที่จะแสดงให้เห็นวัสดุทั้งหมดในสโตร์ของโครงการ
ภายในหน้าเดียว หรือตรวจสอบวัสดุที่คงเหลือทุกโครงการได้อย่างรวดเร็ว

3. มีระบบแจ้งเตือน Minimum / Maximum Stock วัสดุบางอย่างมีการใช้งานบ่อย สามารถระบุจำนวน Minimum Stock เพื่อไม่ให้ของขาด หรือ กรณีที่ของบางอย่างมีอายุการใช้งานสั้น สามารถระบุจำนวน Maximum Stock ไว้ ระบบก็จะเตือนไม่ให้มีวัสดุนี้อยู่ใน Stock เกินจากจำนวนที่กำหนด

4. Barcode Scanner สามารถทำการรับของ เบิกของผ่านการสแกน Barcode ทำให้การทำงานสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

5. เป็นมากกว่าสโตร์รับเหมาก่อสร้าง นอกจากการทำสโตร์หน้างาน หรือสโตร์กลางที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว ยังสามารถทำสโตร์วัสดุของระบบซ่อมบำรุง สโตร์วัสดุเพื่อการผลิต และสโตร์วัสดุเพื่อให้เช่า ทั้งหมดนี้สามารถทำได้ใน Module IC

Module IC


เพื่อให้การบริหารจัดการวัสดุของโครงการไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ด้วยวิธีการดำเนินงาน โดยนำระบบ ERP โปรแกรมก่อสร้าง
เข้ามาช่วยบริหารงานภายในองค์ จะทำให้แต่ละฝ่ายงาน ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องลดการซ้ำซ้อนของข้อมูล และที่สำคัญสามารถ
ควบคุมต้นทุนของโครงการได้เป็นอย่างดี

demoโปรแกรมแมงโก้

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อ่านบทความอื่นเพิ่มเติมได้ที่ คลิก >> https://goo.gl/2YA9Fp
สอบถามข้อมูลโปรแกรมเพิ่มเติม คลิก >> https://goo.gl/AKFhE2
 

 facebook mango     line mango

 

 

เว็บไซต์ของแมงโก้มีการใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้คุณได้เข้าใช้งานได้อย่างมีอิสระ คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก“นโยบายการใช้คุกกี้” นโยบายการใช้คุกกี้ของเรา