ERP อสังหาริมทรัพย์ ERP Real Estate

logo
 

"ทำไมต้องใช้ โปรแกรมวางแผนงาน"

     ช่วยให้การวางแผน การดำเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบผลงาน และประเมินผลโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยการกำหนดงานเวลา ทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้งวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร บุคลากร และ อื่น ๆที่ต้องการใช้ในโครงการ พร้อมทั้งสามารถอัปเดตความก้าวหน้าของงานผ่าน Application ได้แบบ Real Time และ เรียกดูรายงานต่าง ๆ ทำให้คาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้ทันที

 

ฟังก์ชั่นการทำงาน

 

Project Planning

เรียกรายงานแสดงสถานะของโครงการอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน

Project Planning

สามารถกำหนดเวลา ต้นทุน ผู้รับผิดชอบและทรัพยากรได้

Project Planning

วิเคราะห์แผนงาน เวลา ทรัพยากรและต้นทุน

Project Planning

1 โครงการ สามารถสร้างแผนงานได้หลากหลายแผน

Project Planning

ปฏิบัติงาน และ UPDATE PROGRESS, RESOURCES

Project Planning

วางแผนงาน เชื่อมโยงการตรวจ(Quality Control) ผ่านมือถือ

 

ดู S-curve สรุปข้อมูล Real - Time

ส่งต่อข้อมูลให้ Consultant หรือ Owner ได้ง่าย

S-curve สรุปข้อมูล Real - Time

 

COLLABORATION

COLLABORATION

ช่วยในการติดต่อสื่อสารกัน ของสมาชิกในทีม

> Attach File แชร์เอกสารสำคัญต่าง ๆ เช่น รูปภาพ, แบบการก่อสร้าง, ตัวอย่างคู่มือการทำงาน เป็นต้น

> Comment ส่งข้อความถึงกันใน Task งาน

> มี Notification แจ้งเตือนผ่าน line และ E-Mail

 

MANGO PLAN APPLICATION

สำหรับการ Update ผลงานโดยเฉพาะ

 

Project Planning

Update Progress และดูประวัติย้อนหลัง

Project Planning

บันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน

Project Planning

มีระบบลงทะเบียนใช้งานสำหรับ OUTSOURCE

Project Planning

สามารถดูไฟล์แนบของ TASK งานได้ผ่านแอปฯ

Project Planning

ถ่ายรูป PROGRESS หรือบันทึก REMAKE ของงานได้ทันที

Project Planning

สื่อสารกันระหว่างทีมผ่านการส่งข้อความถึงกันใน TASK งาน

MANGO PLAN APPLICATION

 

MANGO QCM

MANGO QCM ระบบตรวจงาน

ระบบตรวจงานและประเมินงานก่อสร้าง เชื่อมโยงผลการตรวจกับการเบิกผลงาน

> เชื่อมโยงผลการตรวจกับการเบิกผลงานผ่านระบบ ERP

> แสดงรายงาน ผลตรวจ แบบ Real-Time สามารถนำผลตรวจนั้นมาวิเคราะห์ ในรูปแบบ BI

> สามารถทำการตรวจผ่านสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต

> พิมพ์ ผลตรวจ เป็น PDF จากระบบได้ทันที

 

 

Reports & Dashboard

โปรแกรมที่ให้คุณมากกว่า “การวางแผนงาน”

สามารถดูภาพรวมของงานทั้งหมดด้วย Dashboard แบบออนไลน์

 

Reports & Dashboard

 

     ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ความสำเร็จของงานได้ทันที โดยสามารถเปรียบเทียบความคืบหน้าของโครงการ ควบคู่กับแผนการดำเนินงาน เรียกดูข้อมูลรายงานผลงานที่ทำ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน เช่น

     Report Project Summary ดูข้อมูลรายงานของทุก Project ได้อย่างรวดเร็ว หรือ Report Summary Material เปรียบเทียบงบประมาณที่วางไว้กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ยังมีดัชนีชี้วัดวิเคราะห์ผลการทำงานต่าง ๆ เช่น สถานะของระยะเวลาการทำงาน, สถานะค่าใช้จ่ายของโครงการ, ยอด Budget ที่ดำเนินการไปแล้ว, ยอดส่วนต่างระหว่าง Budget กับ Estimaste แสดงสถานะ

     ช่วยให้ผู้บริหารวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องแก้ไขปัญหาที่ทำให้มีผลกระทบต่อวันแล้วเสร็จของโครงการได้ทันเวลา สะดวก ใช้งานได้ ทุกที่ ทุกเวลา

 

 

ฟังก์ชั่นการทำงาน

 

Project Planning

 • สร้าง Tasks ตามแผนงานโครงการและติดตามผล
 • วางแผนการใช้ทรัพยากรใน Tasks งานล่วงหน้า
 • กำหนด Template Task งาน เพื่อ ความสะดวกในการสร้าง Task งาน

Project Planning

 • สามารถกำหนดเงื่อนไขลำดับความ สำคัญของ Tasks งาน
 • ผู้ปฏิบัติงานสามารถวางแผนงานที่ จะต้องทำในแต่ละวันได้ง่าย
 • กำหนดสีของ Task งานได้ตาม ความต้องการ

Project Planning

 • หัวหน้างานสามารถกำหนดผู้รับผิดชอบ ในแต่ละ Tasks งาน ได้ในระบบ
 • สามารถประมาณการความสำเร็จของ งานได้ล่วงหน้า
 • ติดตามความเคลื่อนไหวของ Task งาน ผ่านการติดต่อสื่อสารกันของสมาชิกในทีม

Project Planning

 • เรียกดูรายงานและสรุปข้อมูล Dashboard ได้ Real Time
 • Export รายงาน เป็น PDF/Excel

Project Planning

 • ทำงานได้ทุกอุปกรณ์ ใช้งานง่ายเข้าใช้ งานผ่าน Web Application
 • มีระบบตรวจและประเมินงานก่อสร้าง เชื่อมโยงผลการตรวจกับการเบิกผลงาน

Project Planning

 • ทำงานได้ทุกอุปกรณ์ ใช้งานง่ายเข้าใช้ งานผ่าน Web Application
 • มีระบบตรวจและประเมินงานก่อสร้าง เชื่อมโยงผลการตรวจกับการเบิกผลงาน

 

บริษัทชั้นนำ ที่ไว้วางใจเลือกใช้ Mango Project Management

 

Mango Project Management

 

เว็บไซต์ของแมงโก้มีการใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้คุณได้เข้าใช้งานได้อย่างมีอิสระ คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก“นโยบายการใช้คุกกี้” นโยบายการใช้คุกกี้ของเรา