ERP อสังหาริมทรัพย์ ERP Real Estate

logo
 

RT RENTAL

 

ระบบวางแผนการผลิต สำหรับงานผลิตเพื่อโครงการ สามารถสร้างสูตรการผลิต (BOM) วางแผนการผลิต แสดงรายงานต้นทุนการผลิตและคำนวนวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิต เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตามความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เหมาะสำหรับบริษัทฯ ที่ใช้ระบบ ERP Mango Anywhere Software
ที่มีศูนย์การผลิต ต้องการวางแผนการผลิต และต้องการเห็นต้นทุนการผลิตที่ชัดเจน

 

ฟังก์ชั่นการทำงาน

ฟังก์ชั่นการทำงาน

• รับรู้ต้นทุนในการผลิตล่วงหน้า (Standard Cost)

ฟังก์ชั่นการทำงาน rt reental

• บันทึกใบสั่งผลิตแยกตามโครงการ

• จัดทำสูตรการผลิตได้จากในระบบ

ฟังก์ชั่นการทำงาน rt rental mango

• บันทึกการใช้ชั่วโมงแรงงาน และ ชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักร ในทุกๆขั้นตอน การผลิต

 

ฟังก์ชั่นการทำงาน rt rental mango

วางแผนบริหารการผลิตอย่างเป็นระบบทราบต้นทุนในการผลิตสินค้าลดการสูญเสียจากการเก็บวัตถุดิบมากเกินความจำเป็น

 

ผู้บริหารสามารถทราบต้นทุน
ในการผลิตได้อย่างรวดเร็ว

เรียกดูรายงานได้ทันทีจากในระบบ

ฟังก์ชั่นการทำงาน rt rental mango

ฟังก์ชั่นการทำงาน rt rental mangoconsultant

เว็บไซต์ของแมงโก้มีการใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้คุณได้เข้าใช้งานได้อย่างมีอิสระ คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก“นโยบายการใช้คุกกี้” นโยบายการใช้คุกกี้ของเรา