ERP อสังหาริมทรัพย์ ERP Real Estate

logo
 

RT RENTAL

ระบบสำหรับจัดทำเอกสารเช่าทรัพย์สิน โดยเจ้าของโครงการกำหนดอัตราการเช่าทรัพย์สิน ทำการคิดค่าเช่าแต่ละหน่วยงานที่ต้องการเช่าทรัพย์สิน นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกข้อมูลส่งซ่อม และรับคืนทรัพย์สินที่ขอเช่าได้จากในระบบ

เหมาะสำหรับบริษัทฯ ที่ใช้ระบบ ERP Mango Anywhere Software ที่เปิดให้เช่าทรัพย์สิน ทั้งการเช่าภายในบริษัทระหว่าง Project กับ Project หรือให้ลูกค้าจากภายนอกเช่าทรัพย์สินของทางบริษัท

 

ฟังก์ชั่นการทำงาน

ฟังก์ชั่นการทำงาน

- แสดงสถานะการเช่าในระบบอัตโนมัติ

- กำหนดข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินให้เช่า

- กำหนดมูลค่ารอบระยะเวลาทรัพย์สินให้เช่าเช่น รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน

ฟังก์ชั่นการทำงาน rt reental

- กำหนดกลุ่มประเภททรัพย์สินให้เช่า

- นอกจากรายการที่กำหนดกลุ่มไว้สามารถเลือกรายการค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากค่าเช่า เช่น ค่าแรง OT และค่าขนส่ง เป็นต้น

ฟังก์ชั่นการทำงาน rt rental mango

- คำนวนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้จากในระบบ

- การบันทึกบัญชีสามารถอ้างอิงเอกสารที่คำนวนค่าเช่าแล้ว นำมาบันทึกบัญชีได้

- กำหนดข้อมูลระยะทางการบริการ/ขนส่ง

 

ฟังก์ชั่นการทำงาน rt rental mango

ในการขนส่งสามารถกำหนดระยะทาง ราคา และระบุค่าแรงของคนงานในการขนของได้ทันที

 

กรณีส่งซ่อมทรัพย์สินที่เช่า สามารถระบุวันที่ให้หยุดคิดค่าเช่าของทรัพย์สินนั้นๆ ได้

ฟังก์ชั่นการทำงาน rt rental mango

ฟังก์ชั่นการทำงาน rt rental mangoconsultant

เว็บไซต์ของแมงโก้มีการใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้คุณได้เข้าใช้งานได้อย่างมีอิสระ คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก“นโยบายการใช้คุกกี้” นโยบายการใช้คุกกี้ของเรา