ERP อสังหาริมทรัพย์ ERP Real Estate

logo
 

MAINTENANCE

โปรแกรมเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงทรัพย์สิน สามารถลงบันทึกประวัติการซ่อม ค่าใช้จ่ายในการซ่อม และการเบิกจ่ายอะไหล่ต่างๆ