ERP อสังหาริมทรัพย์ ERP Real Estate

logo
 

Maintenance

  ระบบสำหรับเก็บประวัติการซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สิน สามารถลงบันทึกประวัติการซ่อม ค่าใช้จ่ายในการซ่อม การเบิกใช้อะไหร่ต่างๆ บันทึกข้อมูลช่างผู้ดูแลการซ่อมและระยะเวลาในการซ่อม จากระบบบริหารวัสดุคงคลัง Inventory Control System (IC)

เหมาะสำหรับบริษัทฯ ที่ใช้ระบบ ERP Mango Anywhere Software ที่มีศูนย์ซ่อมเครื่องจักร ต้องการเก็บต้นทุน ดูค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงทรัพย์สิน

 

ฟังก์ชั่นการทำงาน

ฟังก์ชั่นการทำงาน mango erp

• กำหนดให้สามารถเปิดงานซ่อมพร้อมกันได้หลายประเภท

• ติดตามสถานะงานซ่อมได้ตลอดเวลา

ฟังก์ชั่นการทำงาน mango erp

• กำหนดการบันทึกข้อมูลค่าแรงได้หลายรูปแบบ

• กำหนดระยะเวลาแจ้งเตือนก่อนถึงวันครบกำหนดจริง (preventive maintenance)

ฟังก์ชั่นการทำงาน mango erp

• เบิกวัสดุสำหรับการซ่อมได้จาก Store ผ่านระบบบริหารวัสดุคงคลัง (IC)

• Export รายงาน เป็น PDF/Excel ได้จากระบบ

 

ฟังก์ชั่นการทำงาน mango erp

นอกจากบันทึกสาเหตุการชำรุด สามารถ
อัปโหลดไฟล์รูปภาพพร้อมกับไฟล์เอกสาร 
ได้ทันที

 

  เรียกดูรายงาน ได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นรายงานสถานะงานซ่อม  ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ปริมาณงานซ่อมแต่ละประเภท เป็นต้น

ฟังก์ชั่นการทำงาน mango erp

 

Maintenance

เว็บไซต์ของแมงโก้มีการใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้คุณได้เข้าใช้งานได้อย่างมีอิสระ คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก“นโยบายการใช้คุกกี้” นโยบายการใช้คุกกี้ของเรา