Maintenance

ERP อสังหาริมทรัพย์ ERP Real Estate

logo
 

MAINTENANCE

"โปรแกรมเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงทรัพย์สิน สามารถลงบันทึกประวัติการซ่อม ค่าใช้จ่ายในการซ่อม และการเบิกจ่ายอะไหล่ต่างๆ
เหมาะสำหรับบริษัทฯที่ใช้ระบบ ERP Mango และมีศูนย์ซ่อมเครื่องจักร"