ERP อสังหาริมทรัพย์ ERP Real Estate

logo

Mango ERP for Real Estate developers

ที่สุดของ ERP เพื่อธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตอบโจทย์งานขายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อความสำเร็จ

Mango ERP for Real Estate โปรแกรมอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ที่ช่วยบริหารจัดการ เชื่อมโยงงานขายของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) โดยเก็บประวัติข้อมูลลูกค้าที่สนใจซื้อไปจนถึงระบบการออกใบเสนอราคา จอง ทำสัญญา ดาวน์ โอน ทำแบบสอบถามลูกค้า ตรวจสอบสถานะงานขาย บริหารงานได้อย่างง่ายดายภายในโปรแกรมเดียว ข้อมูลครบถ้วน สะดวก รวดเร็ว ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน อัปเดทข้อมูลแบบ Real Time ใช้งานง่ายผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีระบบบริหารจัดการที่ชาญฉลาด โดยเก็บประวัติข้อมูลที่เป็นประโยชน์นำมาวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าเป็นตัวช่วยในการบริหารของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

Software ERP for Real Estate

Log in

ระบบการทำงานเป็นรูปแบบ Web Application สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ที่มี Internet

Quotation

ออกใบเสนอราคาให้ลูกค้าได้ง่ายๆ จากในระบบ โดยข้อมูลจะต่อเนื่องไปจนถึงขั้นตอนการจอง เพื่อทำสัญญา

Customer

เก็บประวัติลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล และแสดงผลในหน้ารายงานวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด

Sales Transaction

Data Sync Real-time

โปรแกรมอสังหาริมทรัพย์ Mango ERP for Real Estate มีทั้งระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) Cost Control และ Application สำหรับการออกใบเสนอราคา เก็บข้อมูลลูกค้าอย่างรวดเร็ว Mango Quick  ทำให้การบริหารงานขายโครงการ จากระบบมีข้อมูลเชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งเดียว

System Flow Diagram

Real Estate Management ERP

ตอบโจทย์งานขายด้วย Mango Real Estate

 

 

 

 

 

Software Real Estate จาก Mango ERP for Real Estate เก็บประวัติข้อมูลและความสนใจของลูกค้าอย่างเป็นระเบียบครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อง่ายต่อการนำเสนอขาย ตรงใจลูกค้า ถือเป็นตัวช่วยสำคัญที่ปิดการขายได้รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

 

  mango real estate
mango real estate
 

 

 

 

 

 

Real Estate Software ครอบคลุมทุกกระบวนการ งานขายอสังหาฯ ทั้งออกใบเสนอราคา ทำสัญญาซื้อขาย สั่งจอง ทำสัญญาดาวน์ โอนกรรมสิทธิ์ ฯลฯ ได้ในโปรแกรมเดียว

 

 

 

 

 

 

ระบบดูแลลูกค้าหลังงานขาย บันทึกข้อมูลง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่ว่าจะเป็น การแจ้งซ่อม ตรวจสอบสถานะแจ้งซ่อม ปรับเปลี่ยน และอธิบายรายละเอียดงานซ่อมได้อย่างครบถ้วน เป็นส่วนหนึ่งของ โปรแกรมบริหารอสังหาฯ Mango ERP

 

  mango real estate
mango real estate
 

 

 

 

 

 

สามารถเรียกดูรายงานจากโปรแกรมอสังหา ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยโปรแกรม ERP อสังหาริมทรัพย์ จะแสดงรายละเอียดการบันทึกติดต่อลูกค้า รายงานสรุปยอดจองตามโครงการได้ รวมถึงรายงานการขายสะสมเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย