ERP อสังหาริมทรัพย์ ERP Real Estate

logo
 

Project Planning

Project Planning

โปรแกรมวางแผนงานโครงการ ตัวช่วยสำคัญในการ วางแผน การดำเนินงานของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้ แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ สามารถอัปเดตความก้าวหน้า ของงานได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชั่น สะดวก รวดเร็ว ใช้งานง่าย ทำ ให้สามารถควบคุมการทํางานไม่ให้ล่าช้ากว่ากําหนด นอกจากนี้ยัง แสดงผลข้อมูลในรูปแบบของ Dashboard

 

ฟังก์ชั่นการทำงาน

 

Project Planning

• สร้าง Tasks ตามแผนงานโครงการ และติดตามผล
• วางแผนการใช้ทรัพยากรใน Tasks งานล่วงหน้า

Project Planning

• สามารถกำหนดเงื่อนไขลำดับความ สำคัญของ Tasks งาน
• ผู้ปฏิบัติงานสามารถวางแผนงานที่ จะต้องทำในแต่ละวันได้ง่าย

Project Planning

• หัวหน้างานสามารถกำหนดผู้รับผิดชอบ ในแต่ละ Tasks งาน ได้ในระบบ
• สามารถประมาณการความสำเร็จของ งานได้ล่วงหน้า เร็วกว่า ช้ากว่า

Project Planning

• ตรวจสอบสถานะงาน และสามารถอัปเดต Progress ได้อย่าง Real-Time
• สามารถอัปโหลดรูปภาพแนบพร้อมกับการอัปเดตสถานะการทำงานได้ทันที

Project Planning

• เรียกดูรายงานและสรุปข้อมูล Dashboard ได้ Real Time
• Export รายงาน เป็น PDF/Excel

Project Planning

• ทำงานได้ทุกอุปกรณ์ ใช้งานง่ายเข้าใช้งานผ่าน Web Application
• สามารถอัปเดต Progress ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน Mobile Application

 

Project Planning

 

Reports & Dashboard

โปรแกรมที่ให้คุณมากกว่า " การวางแผนงาน "

สามารถดูภาพรวมของงานทั้งหมดด้วย Dashboard แบบออนไลน์

 

Project Planning

 

"
ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ความสำเร็จของงานได้ทันที โดยสามารถเปรียบเทียบความคืบหน้าของโครงการควบคู่กับแผนการดำเนินงาน ช่วยให้วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง แก้ไขปัญหาที่ทำให้มีผลกระทบต่อวันแล้วเสร็จของโครงการได้ทันเวลา สะดวก ใช้งานได้ ทุกที่ ทุกเวลา
"

 

Project Planning

 

Project Planning

Daily Target and Daily Report Form

รายงานกำหนดเป้าหมายและผลการปฎิบัติงานรายวัน / สัปดาห์ / เดือน

 

สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสถานะ Tasks งานได้ทันทีพร้อมกับติดตามความคืบหน้า โดยรายงานนี้จะมีการแสดงข้อมูลความคืบหน้าของงานที่กำลังทำในแต่ละวันและงานที่ยังทำไม่เสร็จสามารถเรียกดูรายงานได้ แบบรายวัน แบบรายสัปดาห์และแบบรายเดือน

กรณีที่มีการอัปเดต Progress แต่งานยังไม่เรียบร้อยตามแผนที่วางไว้ โปรแกรมจะแสดงให้เห็นถึงเปอร์เซ็นต์การทำงานที่มีการอัปเดต โดยแสดงสถานะของงานนั้นๆ ว่าล่าช้าหรืออยู่ในแผนงานที่กำหนดหรือไม่ ทำให้หัวหน้างานสามารถวิเคราะห์ความสำเร็จของโครงการได้อย่างละเอียด ชัดเจนและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

 

Report Incidence

รายงานสรุปเหตุการณ์โครงการ

 

สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุความล่าช้าได้จากการเรียกดูรายงานสรุปเหตุการณ์โครงการ หากโครงการที่กำลังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งอาจเป็นเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นฝนตก คนงานไม่พอ เครื่องจักรมีปัญหา และอีกหลายปัญหาที่ทำให้มีผลกระทบต่อวันและเสร็จของโครงการ

โดยโปรแกรมจะทำการสรุปเหตุการณ์ที่นำมาซึ่งความล่าช้าของงานทั้งหมดข้อมูลที่แสดงนั้นจะมาจากผู้ปฏิบัติงานได้ทำการบันทึกไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการอัปเดต Progress งาน

Project Planning

 

Project Planning

Report Summary Material (Monthly)

รายงานสรุปปริมาณค่าใช้จ่าย

 

สามารถเรียกดูรายงานเพื่อวิเคราะห์ปริมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโครงการได้อย่าง Real Time โดยแสดงข้อมูลปริมาณ Material, OverHead, Asset, Worker ซึ่งข้อมูลที่แสดงนั้นมาจากผู้ปฎิบัติงานได้ทำการบันทึกไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการอัปเดต Progress งาน เพื่อให้ทราบว่า Tasks งานนี้ใช้วัสดุใดบ้าง ปริมาณที่ใช้เท่าไหร่ เปรียบเทียบระหว่าง Plan และ Actual เป็นรายเดือน โดยสามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูรายงานได้

 

เว็บไซต์ของแมงโก้มีการใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้คุณได้เข้าใช้งานได้อย่างมีอิสระ คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก“นโยบายการใช้คุกกี้” นโยบายการใช้คุกกี้ของเรา