ERP อสังหาริมทรัพย์ ERP Real Estate

logo
 
    

Scope-Time-Cost-Quality 3 ตัวแปร หัวใจของการบริหารโครงการก่อสร้าง

 

Scope - Time - Cost

The Project Management Triangle 

3 ตัวแปร หัวใจสำคัญที่ผู้บริหารโครงการก่อสร้าง “ไม่ควรมองข้าม”

                     

                           หัวใจสำคัญของการบริหารโครงการก่อสร้าง มี 3 ตัวแปร ได้แก่  ขอบเขต(Scope), Time(เวลา) และต้นทุน(Cost)  ซึ่งหลาย ๆ คนอาจจะรู้จักกันในหลากหลายชื่อเรียก เช่น Triple Constraints, Iron Triangle, Golden Triangle และอื่น ๆ อีกมากมาย 

                           ซึ่งวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจถึงความสำคัญ และความสัมพันธ์ของ ขอบเขต(Scope), Time(เวลา) และต้นทุน(Cost)  ในงานก่อสร้างให้มากยิ่งขึ้นค่ะ

The Project Management Triangle - หัวใจของการบริหารโครงการก่อสร้าง

 

หาสิ่งแรกที่เราควรคำนึงถึง

รู้หรือไม่ ? คุณภาพ(Quality) คือหัวใจสำคัญในการทำงานของทั้ง 3 ตัวแปร

                     ก่อนอื่น ต้องกำหนดก่อนว่าคุณต้องการระดับคุณภาพโครงการก่อสร้างที่เท่าไร เพราะ “คุณภาพ” จะเป็นตัวกำหนด งบประมาณ ขอบเขตโครงการ และเวลาในการก่อสร้าง 

                           จากนั้นค่อยเรียงลำดับความสำคัญของตัวแปรทั้ง 3 ออกมา ว่าคุณให้ความสำคัญกับตัวแปรไหนเป็นตัวแปรแรก

 Scope(ขอบเขต) - หัวใจของการบริหารโครงการก่อสร้าง

 

1. ขอบเขต(Scope)

                     ขนาดของโครงการที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่การผลิต ตลอดจนไปถึงการส่งมอบโครงการ ซึ่งขอบเขตของโครงการอาจขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น

 • ความซับซ้อนของโครงการ
 • ระดับรายละเอียดของงาน
 • จำนวน ปริมาณ หรือขนาดพื้นที่
 • ฟังก์ชันการทำงาน

ข้อควรระวัง

                     ขอบเขตมีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันระหว่าง เวลาและต้นทุน เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ เมื่อขอบเขตงานเพิ่มมากขึ้นเท่าไร ก็ย่อมส่งผลต่อการระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการ  หรือค่าใช้จ่ายของต้นทุนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น

ข้อแนะนำ

 • ควรสรุปขอบเขตงาน ทำสัญญาให้ชัดเจน
 • วางแผนโครงการให้ดี
 • กรณีมีการเพิ่มขอบเขตงาน ต้องแจ้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ให้เข้าใจตรงกันทั้งสองฝ่าย

 

Time (เวลา)- หัวใจของการบริหารโครงการก่อสร้าง

 

2. เวลา(Time)

ระยะเวลาโครงการที่ต้องทำให้เสร็จ โดยต้องวางแผน และกำหนดกรอบระยะเวลาให้ชัดเจน 

ข้อควรระวัง

หากมีการขยายขอบเขต หรือลดงบประมาณ จะส่งผลต่อระยะเวลาของโครงการ เช่น ต้องเพิ่มชั่วโมงการทำงาน ขยายเวลาส่งมอบโครงการ เป็นต้น

และหากคุณต้องการเร่งระยะเวลาส่งมอบโครงการ ผลกระทบที่ตามมาคือ ต้นทุนงานก่อสร้างที่สูงมากยิ่งขึ้น

ข้อแนะนำ

 • กำหนดระยะเวลาเริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการให้ชัดเจน
 • คำนวณระยะเวลาของแต่ละกิจกรรม
 • วางแผนจำนวนกิจกรรม/งาน ในโครงการ

                          

Cost (ต้นทุน)- หัวใจของการบริหารโครงการก่อสร้าง

 

3. ต้นทุน(Cost)

ต้นทุนของโครงการ เช่น  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาจจะเป็นในรูปแบบตัวเงิน หรือการใช้ทรัพยากร เช่น คน วัสดุ เครื่องจักร เป็นต้น 

ข้อควรระวัง

ต้นทุนของโครงการจะขึ้นอยู่กับขอบเขตงานและเวลาของโครงการ หากคุณต้องการต้นทุนที่ถูก คุณต้องยอมรับกับระยะเวลาโครงการที่เพิ่มขึ้น รับได้กับคุณภาพงานที่ลดลง

ข้อแนะนำ

 • กำหนดงบประมาณให้ชัดเจน 
 • แยกประเภทค่าใช้จ่าย
 • สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดทั้งหมด

 

                     จะเห็นได้ว่าการทำงานของ “The Project Management Triangle” จะแสดงถึงความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันของทั้ง 3 ตัวแปร หากคุณมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ย่อมส่งผลกระทบต่อตัวแปรที่เหลือ เช่น คุณต้องการสร้างบ้านให้เสร็จเร็วกว่าที่กำหนดไว้ คุณก็ต้องเพิ่มงบประมาณเพื่อเตรียมกำลังคน และเครื่องจักร เพื่อให้งานเสร็จได้ทันเวลาที่ต้องการ

การจะรักษาความสมดุลทั้ง 3 ตัวแปรเป็นเรื่องที่ยาก แต่แมงโก้สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับโครงการก่อสร้างของคุณได้

 

Mango Anywhere Software ERP

                           โปรแกรมบริหารโครงการก่อสร้าง เริ่มตั้งแต่การประมูลงาน ตลอดไปจนส่งมอบโครงการ   แมงโก้จะช่วย  ลดเวลาทำงาน  และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ให้กับพนักงานของคุณ 

 • จัดการเอกสารได้อย่างรวดเร็ว
 • เปิดเอกสารสั่งซื้อ สั่งจ้าง บริหารคลังวัสดุได้จากในโปรแกรม
 • ควบคุมต้นทุนได้ตั้งแต่เริ่มโครงการ ไปจนจบโครงการ
 • ลดระยะเวลาการทำงานที่ซับซ้อนได้ง่าย ๆ 
 • คิดวิเคราะห์ คำนวณ ปิดงบ มองภาพรวมโครงการได้ทันที

 โปรแกรมะบริหารโครงการก่อสร้าง Mango Anywhere Software ERP

 

 

แมงโก้เราเข้าใจคุณ เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาโปรแกรมที่ตอบโจทย์การทำงานของผู้รับเหมาและผู้บริหาร

เพื่อจัดการเวลา จัดการงบประมาณ จัดสรรกำลังคนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

ครบ จบ ได้ในโปรแกรมเดียว เริ่มต้นได้แล้วที่นี่

Mango Anywhere Software ERP 

"ลดต้นทุน ลดเวลางาน เพิ่มประสิทธิภาพให้กับทีมของคุณ"

 

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิง

https://bit.ly/3GDTc3o, https://bit.ly/3sqmdKJ, https://bit.ly/34hLUFD, https://bit.ly/34DcZ5U

 

--------------------------------------------------------

บทความเพิ่มเติม

รู้จักสายงานวิกฤต “Critical Path” พลิกชีวิตให้กับงานก่อสร้าง ด้วย Mango Project Management  Mango Compare Price ฟีเจอร์น่าใช้ที่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างต้องมี    

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

facebook mango

line mango

 

 

เว็บไซต์ของแมงโก้มีการใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้คุณได้เข้าใช้งานได้อย่างมีอิสระ คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก“นโยบายการใช้คุกกี้” นโยบายการใช้คุกกี้ของเรา