ERP อสังหาริมทรัพย์ ERP Real Estate

logo
 
    

Quick Wins กลยุทธ์เอาชนะ

 

 Quick Wins กลยุทธ์การเอาชนะ

ทำสิ่งที่ง่าย เพื่อผลลัพธ์ที่เห็นผลเร็ว

คนในองค์กรเห็นผลลัพธ์ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

 

Quick Wins คืออะไร ?

                        Quick Wins (แผนปฏิบัติงานเร่งรัด) คือ ทำเร็ว เห็นผลเร็ว 

                        สร้างผลลัพธ์ที่รวดเร็ว เห็นผลทันตา โดยส่วนมากจะเป็นงานที่ใช้ความพยายามน้อย แต่สามารถสร้างผลลัพธ์เป็นรูปธรรม หรือเห็นผลได้ชัดเจนมากที่สุด

                        เทคนิค Quick Wins มักถูกนำมาใช้ เพื่อทำให้เป้าหมายระยะสั้นประสบผลสำเร็จ  มองเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริง  ทำให้ผู้คนเปิดรับและยอมรับต่อสินค้า หรือแนวทางปฏิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ช่วยสร้างแรงจูงใจ สร้างความสำเร็จในระยะยาวได้อย่างแท้จริง

 

 

QuickWins = (Quality + Quickness) x Quantity

 

Quality : คุณภาพ

รู้องค์ประกอบ และเนื้อแท้ของเป้าหมายที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ รู้วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของเป้าหมาย

Quickness : ความรวดเร็ว

ปฏิบัติให้ได้ผลเร็วขึ้น เลือกวิธีการที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่รวดเร็วที่สุด เห็นผลได้ทันที

Quantity : ปริมาณ

มองเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ในระหว่างดำเนินงาน

 

การนำเทคนิค Quick Wins มาช่วยลดต้นทุนองค์กร

1. ค้นหาต้นทุนที่ลดได้ โดยไม่ต้องลดคุณภาพ เช่น 

 • ลดการใช้กระดาษ และพื้นที่เก็บข้อมูล ด้วยการรับ-ส่งข้อมูลจากในระบบ
 • ใช้ให้คุ้มค่าที่สุด เช่น การใช้ซ้ำ
 • เปลี่ยนใช้ของที่ถูกกว่า แต่คุณภาพเหมือนเดิมหรือใกล้เคียงกับแบบเดิม
 • เลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับงานของแต่ละฝ่าย เช่น 
  • คอมพิวเตอร์ของแต่ละฝ่ายไม่จำเป็นต้องมีสเปคที่เท่ากัน 
  • เกรดของหน้ากากกันฝุ่น แต่ละส่วนงานสามารถใช้เกรดที่แตกต่างกันได้ ตามความจำเป็นของส่วนงาน

 

Mango Anywhere โปรแกรมลดต้นทุน บริหารงานก่อสร้าง

 

2. ค้นหาต้นทุนที่ปรับเปลี่ยนได่ง่าย และรวดเร็ว เช่น อำนาจการต่อรองกับ Supplier

 • ตรวจสอบโครงสร้างต้นทุนของ Supplier
 • บริษัทขอส่วนลดได้ง่าย เมื่อการแข่งขันในตลาดของ Supplier มีจำนวนมาก
 • บริษัทมีอำนาจเจรจาต่อรองกับ Supplier เมื่อมีปริมาณ ความถี่ในการสั่งซื้อวัสดุ สินค้า จำนวนมาก

**ข้อแนะนำ**   การจัดเกรด เก็บประวัติร้านค้า จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

 

รู้วิธีลดปัญหาการเกิดหนี้สูญ    >>   เทคนิคการจัดเกรดลูกหนี้ เจ้าหนี้ (คลิก)

Mango Anywhere บริหารงานก่อสร้าง จัดกรดลูกหนี้ เจ้าหนี้ ได้จากในระบบ

 

3. สร้างกลยุทธ์จูงใจให้คนอยากมีส่วนร่วม ในการควบคุมต้นทุน

 • ระบบการทำงานสอบโครงสร้างต้นทุนของ Supplier
  • มีระบบฐานข้อมูลต้นทุน
  • ใช้กระบวนการจัดการต้นทุนที่สม่ำเสมอ
 • เพิ่มทักษะ เสริมความรู้ให้แก่พนักงาน
  • เพิ่มความสามารถในการเจรจาต่อรอง
  • ความสามารถในการหาราคากลางของตลาด
 • องค์กร
  • สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงต้นทุน
  • สร้างกฎองค์กรในการควบคุมต้นทุน

 

นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งแนวคิดที่น่าสนใจ และคล้าย ๆ กัน คือ  

แนวคิด Low-hanging Fruit เลือกทำในสิ่งที่ง่ายเร็ว และได้ผลลัพธ์สูง

 

Low-hanging Fruit คือ เลือกงานที่ทำได้ง่าย เร็ว และได้ผลลัพธ์สูง

 

                        ความหมายคือ การเลือกเก็บผลไม้ที่ห้อยอยู่ต่ำกว่า หรือเก็บผลไม้ที่อยู่ใกล้มือ แม้ว่าจะลูกไม่สวย ไม่น่ากินเท่ากับผลไม้ที่อยู่สูง แต่เราสามารถเอื้อมหยิบกินได้ทันที 

แต่หากเลือกเก็บผลไม้ที่อยู่สูง จำเป็นต้องปีนขึ้นไปเก็บ ต้องใช้เวลา ใช้อุปกรณ์ และใช้พลังงานมากมาย ซึ่งในบางครั้งเราอาจจะเก็บกินไม่ได้เลย หรือต้องพบเจอกับอุปสรรคมากมายจนล้มเลิกความตั้งใจที่จะเก็บผลไม้อื่น ๆ ต่อ

 • ผลไม้ เปรียบเสมือน งานหรือปัญหาที่เราพบเจอ
 • ผลไม้ที่อยู่สูง เปรียบเสมือน งานที่เรามองว่ามันสำคัญ เป็นงานใหญ่
 • วิธีที่เลือกเก็บ หมายถึง การใช้งบประมาณและการลงทุน  

 

    Mango Anywhere Software ERP     

ทางเลือกที่เหมาะกับทุกคนในองค์กร

ใช้งานง่าย ใช้ได้จริง เห็นผล 

คุมงบทันทีตั้งแต่เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ

 

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิง  :  https://bit.ly/3zzyn9D, https://bit.ly/3Qg7rRS, https://bit.ly/3mABBli 

 

--------------------------------------------------------

บทความเพิ่มเติม 

ตอบคำถามเรื่อง BOQ รับเหมาก่อสร้าง    “ Lean Management ” การบริหารแบบลีน เปลี่ยนความสูญเปล่า ให้กลายเป็นคุณค่า    Mango Compare Price ฟีเจอร์น่าใช้ที่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างต้องมี

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 facebook mango     line mango

 

 

เว็บไซต์ของแมงโก้มีการใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้คุณได้เข้าใช้งานได้อย่างมีอิสระ คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก“นโยบายการใช้คุกกี้” นโยบายการใช้คุกกี้ของเรา