ERP อสังหาริมทรัพย์ ERP Real Estate

logo
 

 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา บริษัท แมงโก้ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้เข้ารับรางวัลธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2561 
.
    ในงานพิธี มอบรางวัลธุรกิจที่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2561 และการสัมมนา เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาล
.
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
.
โดยบริษัท แมงโก้ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ยึดมั่นนำหลัก นิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ ความคุ้มค่า มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าและความยั่งยืนของธุรกิจ ซึ่งผ่านหลักเกณฑ์มาตรฐานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็น 1 ใน 5 บริษัทนำร่อง ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว 

 

                                              MANGO GROW YOUR SUCCESS

               "ความสำเร็จของลูกค้า คือ ความสำเร็จของเรา"

 

•สอบถามข้อมูลโปรแกรม Mango ERP ได้ที่ 098-828-5742

•ต้องการ Demo โปรแกรมฟรี โดยทีมงานมืออาชีพ
คลิก>> https://goo.gl/Th7U95

         ---------------------------------------------------------------------------------

อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติมได้ที่ คลิก >> https://goo.gl/racA6o
สอบถามข้อมูลโปรแกรมเพิ่มเติม คลิก >> https://goo.gl/AKFhE2 


                                             facebook QRcode  
                                             line QRcode

Credit Images By :  Mango Consultant Co., Ltd.