ERP อสังหาริมทรัพย์ ERP Real Estate

logo
 

 

        จบไปแล้วสำหรับงานสัมมนาก่อสร้าง ครั้งที่ 4 นอกจากการบรรยายให้ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากพาร์ทเนอร์ ที่จะมาช่วยให้การทำงานของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทำงานง่ายขึ้น

บรรยากาศ งานสัมมนา "Gorsang4 : Change For The Future" ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562
ณ โรงแรมสวิซโซเทล บางกอก รัชดา รับชมภาพบรรยากาศ


 
         ภายในงานได้มีการเปิดตัว New Products และ New Features
ที่เหมาะสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทีมงานแมงโก้ได้มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้ตอบสนองการทำงานอย่างครบครัน ภายในงานจะมีฟีเจอร์และผลิตภัณฑ์ใหม่อะไรน่าสนใจบ้างตามไปดูกันเลยครับ

 

 

New Products

1. Mango Project Planning

       โปรแกรมวางแผนงานก่อสร้าง ช่วยให้การบริหารโครงการก่อสร้างทำได้ง่ายขึ้น เห็นสถานะความคืบหน้าของงานแบบ Real-Time

     วางแผนงาน ของโครงการ  

- สร้าง Tasks ตามแผนงานของโครงการและติดตามผลการดำเนินงาน
  ตามแผนงาน

- วางแผนการใช้ทรัพยากรใน Tasks งานล่วงหน้า
- กำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละ Tasks งานได้
- ประมาณการความสำเร็จของงานได้ล่วงหน้าว่า จะเร็วกว่า ช้ากว่า
  หรือภายในทั้งหมดตามสัญญา

อัปเดต ความคืบหน้าของงาน

- อัปเดตความคืบหน้า ของงาน อัปเดตเหตุการณ์ที่มีผลกระทบ ต่อการดำเนินงาน
- สรุปแผนการปฎิบัติงาน ในแต่ล่ะวัน
- มองความสำเร็จของโครงการได้ละเอียด ชัดเจนและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 


     บริหารโครงการ แบบ Real-Time

     - Revise แผนงานได้ง่ายสามารถปิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ทันเวลา 
       และมีขั้นตอน ในการอนุมัติแผนงาน

     - Dashboard, รายงาน สรุปภาพรวมโครงการ สรุปสถานะในแต่ละ
       Tasks  งาน สรุป Progress งานที่แล้วเสร็จ, คงเหลือได้ทั้งปริมาณและ
       จำนวนเงิน พร้อมรูปภาพความคืบหน้าได้ในที่เดียว

 

 

   

 

 สำหรับ บริษัทรับเหมา หรือ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มีการวางแผนโครงการ

 

 2. Customer Service Management (CSM)

 

          ระบบบันทึกรายการแจ้งซ่อม ทั้งใน Warranty และนอก Warranty งานร้องเรียนการให้บริการ, ติดตาม Case ความคืบหน้าของสถานะการแก้ไขสามารถดูรายการข้อมูลการติดต่อลูกค้าย้อนหลัง และระบบนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์ได้

 

 

Customer Management

 • มีระบบบันทึกฐานข้อมูลลูกค้า
 • รองรับการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ โดยแสดงชื่อ, เบอร์ติดต่อ, ที่อยู่ ลูกค้าที่มีข้อมูลอยู่แล้ว ทันทีที่โทรเข้ามา (กรณีเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์)

  

บันทึกข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

 • บันทึกรายการแจ้งซ่อม, ร้องเรียน, สอบถามบริการ, ติดตามสถานะ แบบ Very Fast
 • เป็นระบบ Paperless แจ้งเรื่องร้องเรียน ส่งต่อเอกสาร ตรวจสอบ และแจ้งกลับ
  สามารถตรวจสอบสถานะเอกสารได้ทุกขั้นตอน
 • มีระบบตรวจสอบว่า รายการที่ลูกค้าแจ้งอยู่ในประกันหรือไม่ เหลือระยะเวลาในการประกันเท่าไร
 • ระบบแจ้งเตือนเอกสารที่ใกล้ครบกำหนด
 • ระบบประเมินผลการให้บริการ

Dashboard & Reports 

 • เลือกข้อมูล เพื่อแสดงในรายงานได้แบบอิสระ
 • ดูข้อมูลรายงานแบบ Real-Time ได้ทุกที่ ทุกเวลา

 

 

 

  

  สำหรับ บริษัทที่มีการทำระบบ warranty และ การให้บริการหลังการขาย

 

 

 

 

 

3. Mango QCM ระบบตรวจงาน

          โปรแกรมสำหรับการตรวจงาน สามารถสร้างรายการตรวจได้อย่างอิสระ ถ่ายรูป แนบข้อความได้ตามต้องการ มีขั้นตอนการอนุมัติผลการตรวจ ทำงานออนไลน์ ผ่านมือถือ หรือ Tablet

 

ประโยชน์จากการใช้งาน

 • ทำให้การตรวจ Defect หรือ QC สามารถ  ตรวจได้ง่าย สรุปผลการตรวจได้ทันที

 • สร้างฟอร์ม การตรวจได้หลากหลาย เช่น ฟอร์มตรวจรับบ้าน (Defect)
  ระหว่างลูกบ้าน กับ โครงการ หรือ ฟอร์มตรวจงาน (QC) ระหว่างผู้รับเหมา
  กับผู้รับเหมาช่วง หรือ ฟอร์มตรวจอื่น ๆ ได้ตามความต้องการ

 • ทำให้ทราบว่ารายการตรวจใดบ้าง ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน โดยสามารถ Export ข้อมูล
  เพื่อนำไปประกอบรายงานเพื่อเบิกผลงาน หรือ เพื่อให้ทราบว่ารายการใดบ้างที่ยังตรวจไม่ผ่าน
  จะได้ดำเนินการแก้ไข

 • ใช้งานออนไลน์ได้หลากหลายอุปกรณ์ มีรายงานสรุปผลการตรวจ แบบ Real-Time

 

 

 

 

 

        สำหรับ บริษัทรับเหมา หรือ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มีการตรวจงาน

 

 

 

 

 4. Realty Quick

                          Realty Quick แอปพลิเคชั่น เพื่อออกใบเสนอราคา ง่ายและเร็ว ฝ่ายขายสามารถ เลือกโครงการ เพิ่มรายชื่อลูกค้าใหม่ เก็บข้อมูลแบบสอบถาม นำเสนอผังโครงการผ่านสมาร์ทโฟน แสดงรายละเอียดก่อนทำใบเสนอราคา และ Preview ก่อนออกใบเสนอราคาจริงสะดวก ใช้ได้ทุกอุปกรณ์

 

 

เก็บข้อมูลลูกค้า แบบ Very Fast  

 • เพิ่มรายชื่อลูกค้าใหม่ ก่อนทำใบเสนอราคาได้ทันที เพียงกรอก ชื่อ และเบอร์ติดต่อ
 • ป้องกันการบันทึกข้อมูลลูกค้าซ้ำได้จากในระบบ

ออกใบเสนอราคาเร็ว หมดปัญหาลูกค้ารอเอกสารนาน

 • สามารถเลือกโครงการเพื่อทำใบเสนอราคา และนำเสนอผังโครงการให้ลูกค้าเลือกได้ทันที
 • แสดงรายละเอียด ก่อนทำใบเสนอราคาให้ลูกค้าเห็นข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ของ Unit ที่ลูกค้าเลือก เช่น เงินจอง ส่วนลด โปรโมชั่นที่ได้รับ ค่าใช้จ่าย ณ วันโอน และงวดการผ่อนชำระ เป็นต้น
 • ออกใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF สามารถเปิดดู หรือส่งต่อให้ลูกค้าได้ทันที เพียงมี
  internet ก็สามารถดาวน์โหลด และเปิดดูผ่านได้ทุกอุปกรณ์

 

เก็บข้อมูลแบบสอบถาม 

         เก็บข้อมูลแบบสอบถามได้ทันที อาทิ การตัดสินใจของลูกค้า  คู่แข่งที่ลูกค้าทำ         

การเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างการตัดสินใจซื้อ และสื่อโฆษณาต่าง ๆเป็นต้นเพื่อนำ

ข้อมูลไปออกหน้ารายงาน

 

 

   สำหรับ พนักงานฝ่ายขายประจำโครงการ

  

5. Mango TMB Connect

 

         Mango TMB Connect เป็นระบบการเชื่อมต่อการสั่งจ่ายเงิน ให้กับร้านค้า หรือ ผู้รับเหมาโดยตรง จากโปรแกรม Mango Anywhere สู่ระบบ TMB Business Click สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัด และลดงานเอกสาร

 

 

บันทึกข้อมูล และสรุปรายการอนุมัติจ่าย

 • ฝ่ายบัญชีสามารถบันทึกข้อมูลตั้งหนี้ร้านค้า ผู้รับเหมาเจ้าหนี้อื่นๆ ตามการรับวางบิล และสรุปอนุมัติจ่ายส่งให้การเงินเตรียมทำโอน
 • การเงินสามารถดึงข้อมูลในระบบจากฝ่ายบัญชีเพื่อทำสรุปการโอนเงินให้เจ้าหนี้ตามวันครบกำหนดชำระ
 • สร้างข้อมูลเจ้าหนี้ครบกำหนดชำระโดยวิธีโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Mango ERP
 • มีการแจ้งเตือนจากระบบให้ทราบถึงสถานะของธุรกรรม และ E-mail แจ้งยืนยันสถานะการโอนเงิน รับเงิน ทั้งผู้รับ ผู้จ่าย

 

 

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการโอนเงิน

 • ประหยัดค่าธรรมเนียม
 • เพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ในการทำงาน
 • ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น จำพวกเอกสาร และอื่นๆ
 • รวดเร็ว ประหยัดเวลา ในการติดต่อธนาคาร ลดพนักงานเดินเอกสาร และอื่นๆ

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง ใบสรุปรายการโอนเงิน ให้เจ้าหนี้ครบกำหนด ตามเลขที่ Batch File ที่ได้สร้างข้อมูลจ่ายแล้ว

 

 

 

เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ใช้ระบบ Mango Anywhere & TMB Business Click

 

             เป็นยังไงกันบ้างครับ กับ New Features  ที่น้องแมงโก้นำมาฝากในวันนี้ น่าสนใจใช่ไหมละครับ น้องแมงโก้บอกเลยว่า ฟีเจอร์ใหม่นี้จะช่วยให้การจัดการข้อมูลของท่านมีความครบถ้วน สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น รายงานต่างๆ ในเชิงวิเคราะห์ ไปจนถึงฟังก์ชั่นการทำงานที่หลากหลายขึ้นกว่าเดิม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 098 828 5742 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ทีมงานแมงโก้ ยินดีให้บริการคร้าบบ
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

อ่านบทความอื่นเพิ่มเติ

                               

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 facebook mango     line mango

 

เว็บไซต์ของแมงโก้มีการใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้คุณได้เข้าใช้งานได้อย่างมีอิสระ คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก“นโยบายการใช้คุกกี้” นโยบายการใช้คุกกี้ของเรา