ERP อสังหาริมทรัพย์ ERP Real Estate

logo

นโยบายการใช้คุกกี้   (Cookie Policy)

เว็บไซต์ บริษัท แมงโก้ คอนซัลแตนท์ จำกัด ( “แมงโก้”)  ซึ่งอาจมีการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับ “คุกกี้” ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เข้าชม ( “คุณ”)  บนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่นของแมงโก้เพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพของบริการให้ตรงตามความต้องการของคุณมากยิ่งขึ้น  โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณได้  เพื่อไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้  หากคุณไม่ต้องการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์แมงโก้   คุณสามารถตั้งค่าไม่รับคุกกี้บนเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) หรือไม่ใช้งานเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม หากปิดการทำงานคุกกี้ ฟังก์ชั่น คุณสมบัติบางอย่างบนเว็บไซต์อาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์

  1. คุกกี้คืออะไร

​คุกกี้ (Cookies)  คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกติดตั้งลงไปยังเว็บเบราว์เซอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณเพื่อทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่างๆ เช่นสถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่นที่คุณชื่นชอบ ได้อย่างต่อเนื่อง   

  1. 2. ประเภทของคุกกี้

2.1 คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง (First-Party Cookies) คือ คุกกี้สำหรับบุคคลที่หนึ่ง เป็นคุกกี้ที่จัดทำขึ้นเองโดยเว็บไซต์ของแมงโก้  คุกกี้ประเภทนี้สามารถถูกอ่านได้จากระบบเว็บไซต์ของแมงโก้เอง          

2.2 คุกกี้ของบุคคลที่สาม (Third-Party Cookies) คือ คุกกี้ที่ถูกสร้างขึ้นโดยบุคคลที่สาม เป็นคุกกี้ที่ถูกจัดทำขึ้นโดยองค์กร หน่วยงาน บริษัทหรือบุคคลภายนอกที่ แมงโก้ได้ใช้บริการอยู่ เช่น แมงโก้อาจใช้บริการสร้างและส่งโฆษณา การแสดงภาพและเสียง หรือวีดีโอ   เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของแมงโก้ คุณอาจพบเนื้อหาจากแหล่งอื่นที่ฝังอยู่ในหน้าเว็บไซต์แมงโก้ ซึ่งเว็บไซต์เหล่านี้เป็นผู้กำหนดคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยแมงโก้ไม่สามารถควบคุมการใช้ข้อมูลของบุคคลที่สามนั้นได้ เช่น คุณอาจพบเนื้อหาที่ฝังมาจาก Facebook หรือ Youtube  เป็นต้น

  1. วัตถุประสงค์และประเภทการใช้งานคุกกี้

คุกกี้อาจจะถูกนำมาใช้เพื่อตอบสนองการใช้งานผู้เข้าใช้เว็บไซต์  ซึ่งแมงโก้ได้ปรับปรุงและพัฒนาให้ระบบเว็บไซต์มีประสิทธิภาพการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น  โดยคุกกี้แต่ละประเภทถูกจัดทำขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์แตกต่างกัน  ดังนี้

3.1 คุกกี้ประเภทจำเป็น  (Strictly Necessary Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จำเป็นสำหรับการทำงานกับเว็บไซต์และไม่สามารถปิดการใช้งานในระบบของแมงโก้ได้ และโดยปกติคุกกี้เหล่านี้จะตอบสนองต่อการร้องขอบริการของคุณ  เช่น การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว การเข้าสู่ระบบ หรือการกรอกแบบสอบถาม คุณสามารถกำหนดให้เบราว์เซอร์ของคุณทำการบล๊อกหรือยกเลิกได้

3.2 คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์/วัดประสิทธิภาพการทำงาน  (Analytic/Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งาน จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  ตลอดจนช่วยให้บริษัททราบถึงพฤติกรรมการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หน้าไหนได้รับความนิยมมากที่สุดน้อยที่สุด   เพื่อนำมาใช้ในการวัดผล ประเมิน ปรับปรุง พัฒนา  สินค้า/บริการ บนเว็บไซต์  ให้ตอบสนองความต้องการและการใช้งานของคุณให้ดียิ่งขึ้น

3.3 คุกกี้ประเภทเก็บสถิติ  (Statistic Cookies)

คุกกี้ที่ช่วยให้แมงโก้ สามารถบันทึกข้อมูลทางสถิติของผู้ใช้งานในเว็บไซต์ของแมงโก้ โดยการประมวลผล และรายงานข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตน

3.4 คุกกี้ประเภทการตลาด  (Marketing Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อผลประโยชน์การโฆษณาและการดำเนินการด้านการตลาด เช่น การส่งเสริมการขาย  วิเคราะห์พฤติกรรมของคุณเพื่อให้แมงโก้สามารถนำเสนอสินค้าหรือบริการต่างๆให้เหมาะสม

3.3 คุกกี้ประเภทการทำงาน  (Functional Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยจดจำข้อมูลบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้งานเข้าชมเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่น ข้อมูลการลงทะเบียนหรือ Log In  ข้อมูลการตั้งค่าหรือตามลักษณะการใช้งานให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณเคยเลือกไว้บนเว็บไซต์ เช่น ภาษาที่แสดงบนเว็บไซต์ ที่อยู่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณสามารถกลับเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ในครั้งถัดไป  การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

3.4 คุกกี้ประเภทกลุ่มเป้าหมาย  (Targeting Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับตัวคุณ เพื่อให้แมงโก้สามารถวิเคราะห์ความสนใจของคุณได้ ทั้งนี้ หากคุณไม่ยินยอมให้แมงโก้ใช้ คุกกี้ประเภทนี้ คุณอาจจะได้รับข้อมูลและโฆษณาทั่วไปที่ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

                4  การปรับปรุงนโยบายคุกกี้


                แมงโก้อาจทำการปรับปรุงนโยบายคุกกี้เป็นครั้งคราว  เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หากแมงโก้ทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสำคัญใด ๆ ในนโยบายคุกกี้ที่กล่าว  แมงโก้จะดำเนินการแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและแมงโก้อาจจะขอความยินยอมจากคุณอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกที่จะไม่ให้ความยินยอมกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของแมงโก้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้

เว็บไซต์ของแมงโก้มีการใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้คุณได้เข้าใช้งานได้อย่างมีอิสระ คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก“นโยบายการใช้คุกกี้” นโยบายการใช้คุกกี้ของเรา