ERP อสังหาริมทรัพย์ ERP Real Estate

logo

Mango ERP for Construction

เทคโนโลยี โปรแกรมก่อสร้าง ที่ดีที่สุดเพื่อธุรกิจรับเหมาของคุณ

สัมผัสความอัจฉริยะของระบบ ERP ก่อสร้าง แบบเต็มประสิทธิภาพ

ERP (Enterprise Resource Planning) หนึ่งเดียวที่ตอบโจทย์ให้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างได้อย่างเหนือชั้น ตั้งแต่เริ่มประมูลโครงการไปจนกระทั่งประเมินผลเพื่อปิดโครงการ พร้อมช่วยสร้างระบบเชิงปฏิบัติการภายในองค์กร รวบรวมงานหลักต่างๆ (Core Business Process) ในบริษัทได้ทั้งหมด โดยแบ่งการทำงานเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนควบคุมงบประมาณ (Budget Control) ส่วนควบคุมบัญชีงานก่อสร้างและการเงิน (Account & Finance Control) รวมถึงส่วนควบคุมการบริหารโครงการ (Project Management Control) เชื่อมโยงทุกระบบงานไว้ด้วยกัน เพื่อช่วยให้การวางแผน และบริหารงานก่อสร้าง ไปจนถึงทรัพยากรขององค์กร เพิ่มกำไร ลดรายจ่าย เวลา และขั้นตอนการทำงาน อัพเดตข้อมูลแบบ Real Time ให้คุณเข้าถึงทุกความต้องการผ่านอุปกรณ์ทันสมัยหลากหลายเทคโนโลยี ตามติดทุกความสำเร็จได้ทุกที่ทุกเวลา

BD BIDDING SYSTEM

ระบบ Bidding System ใน โปรแกรม ERP ก่อสร้าง เป็นระบบบริหารการประมูลโครงการ ที่ต้องการควบคุมการก่อสร้างให้อยู่ในงบประมาณ โดยสามารถแยกงบประมาณเป็นรายโครงการ เปรียบเทียบต้นทุนโครงการกับงบประมาณที่ตั้งไว้ โดยเป็นการนำ BOQ ของแต่ละโครงการเข้าระบบ เพื่อที่จะควบคุมการทำงานสำหรับแต่ละโครงการนั้น ๆ

BOQ (Bill of Quantity) เป็นบัญชีที่แสดงปริมาณวัสดุ ปริมาณแรงงาน และราคาต่อหน่วยที่ใช้ในการก่อสร้าง โดยจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณวัสดุ ปริมาณแรงงาน ราคาต่อหน่วยของวัสดุและแรงงาน โดยใช้เป็นกลไกในการตรวจสอบราคา หรือ เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาผู้รับเหมา ตามเงื่อนไขราคาที่เหมาะสม หรือ ใช้เป็นข้อมูลตรวจสอบปริมาณงานที่ก่อสร้างจริงว่าเป็นไปตามจำนวน หรือ คุณสมบัติที่ระบุไว้ในสัญญาหรือไม่ ในการทำ BOQ

ในระบบ "ERP ก่อสร้าง" สามารถทำการคีย์ตรงเข้าโปรแกรม หรือสามารถนำ BOQ ที่เป็น File Excel ที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้ว ทำการ Import เข้าโปรแกรมได้เลย เพื่อที่โปรแกรมจะดึงข้อมูลไปสรุปในส่วนของหน้า PM

 

System Flow Diagram

โครงสร้าง Software mango

Cost Control

หากกำลังมองหา โปรแกรมควบคุมงานก่อสร้าง ที่สามารถตรวจสอบและควบคุมต้นทุนที่ใช้ในงานก่อสร้าง โดยเปรียบเทียบต้นทุนจริงกับงบประมาณที่ตั้งไว้ ควบคุมทั้ง Budget และ Material ช่วยให้คุณควบคุมต้นทุนได้อย่างเป็นระบบ ใช้ Mango ERP for Construction

โครงสร้าง Software mango
โครงสร้าง Software mango

Purchasing System

จัดทำเอกสารและบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างจากในระบบโปรแกรมก่อสร้าง ERP ได้อย่างง่ายดาย โดยตรวจสอบราคาสินค้า รวมถึงการเปรียบเทียบราคาล่าสุด บริหารก่อนทำการสั่งซื้อ และสั่งจ้างได้

Inventory Control System & Fixed Asset System

โปรแกรมอีอาร์พีก่อสร้าง มีระบบบริหารสินค้าคงคลังของแต่ละโครงการ เพื่อใช้วัสดุอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตรวจสอบการเบิกใช้ของ/สินค้าคงเหลือ /การโอนย้ายวัสดุ รวมถึงการทำทะเบียนทรัพย์สินและคำนวณค่าเสื่อมของทรัพย์สิน

โครงสร้าง Software mango
โครงสร้าง Software mango

Accounts System

ระบบบัญชีด้านรับและบัญชีด้านจ่าย บริหารจัดการในเรื่องบัญชีภาษี ออกงบการเงิน ปิดบัญชี ครบทุกขั้นตอนของบัญชีงานก่อสร้างภายในโปรแกรมเดียว

Project Management System

โปรแกรมบริหารงานก่อสร้าง Cost & Cash ดูการเคลื่อนไหวและการบริหารงบประมาณของแต่ละโครงการ โดยเปรียบเทียบงบประมาณข้างต้น กับ งบประมาณที่ตั้งไว้ เพื่อให้ทราบถึงกำไรหรือการขาดทุนข้างต้น

โครงสร้าง Software mango

เว็บไซต์ของแมงโก้มีการใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้คุณได้เข้าใช้งานได้อย่างมีอิสระ คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก“นโยบายการใช้คุกกี้” นโยบายการใช้คุกกี้ของเรา