ERP อสังหาริมทรัพย์ ERP Real Estate

logo

Mango ERP for Construction

เทคโนโลยี โปรแกรมก่อสร้าง ที่ดีที่สุดเพื่อธุรกิจรับเหมาของคุณ

สัมผัสความอัจฉริยะของระบบ ERP ก่อสร้าง แบบเต็มประสิทธิภาพ ERP (Enterprise Resource Planning) หนึ่งเดียวที่ตอบโจทย์ให้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างได้อย่างเหนือชั้น ตั้งแต่เริ่มประมูลโครงการไปจนกระทั่งประเมินผลเพื่อปิดโครงการ ช่วยให้การวางแผน และบริหารงานก่อสร้าง ไปจนถึงทรัพยากรขององค์กร เพิ่มกำไร ลดรายจ่าย เวลา และขั้นตอนการทำงาน อัพเดตข้อมูลแบบ Real Time ให้คุณเข้าถึงทุกความต้องการผ่านอุปกรณ์ทันสมัยหลากหลายเทคโนโลยี ตามติดทุกความสำเร็จได้ทุกที่ทุกเวลา

Software ERP
Mango Anywhere

ช่วยให้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทำงานได้ง่ายขึ้นได้อย่างไร ?

ตอบโจทย์ทุกฟังชั่นการทำงานของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างพร้อมช่วยสร้างระบบเชิงปฏิบัติการภายในองค์กร

รวบรวมงานหลักต่างๆ (Core Business Process) ในบริษัทได้ทั้งหมดโดยแบ่งการทำงานเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนควบคุมงบประมาณ (Budget Control) ส่วนควบคุมบัญชีงานก่อสร้าง และ การเงิน (Account & Finance Control) รวมถึงส่วนควบคุมการบริหารโครงการ (Project Management Control)

System Flow Diagram

โครงสร้าง Software mango

Cost Control

หากกำลังมองหา โปรแกรมควบคุมงานก่อสร้าง ที่สามารถตรวจสอบและควบคุมต้นทุนที่ใช้ในงานก่อสร้าง โดยเปรียบเทียบต้นทุนจริงกับงบประมาณที่ตั้งไว้ ควบคุมทั้ง Budget และ Material ช่วยให้คุณควบคุมต้นทุนได้อย่างเป็นระบบ ใช้ Mango ERP for Construction

โครงสร้าง Software mango
โครงสร้าง Software mango

Purchasing System

จัดทำเอกสารและบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างจากในระบบโปรแกรมก่อสร้าง ERP ได้อย่างง่ายดาย โดยตรวจสอบราคาสินค้า รวมถึงการเปรียบเทียบราคาล่าสุด บริหารก่อนทำการสั่งซื้อ และสั่งจ้างได้

Inventory Control System & Fixed Asset System

โปรแกรมอีอาร์พีก่อสร้าง มีระบบบริหารสินค้าคงคลังของแต่ละโครงการ เพื่อใช้วัสดุอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตรวจสอบการเบิกใช้ของ/สินค้าคงเหลือ /การโอนย้ายวัสดุ รวมถึงการทำทะเบียนทรัพย์สินและคำนวณค่าเสื่อมของทรัพย์สิน

โครงสร้าง Software mango
โครงสร้าง Software mango

Accounts System

ระบบบัญชีด้านรับและบัญชีด้านจ่าย บริหารจัดการในเรื่องบัญชีภาษี ออกงบการเงิน ปิดบัญชี ครบทุกขั้นตอนของบัญชีงานก่อสร้างภายในโปรแกรมเดียว

Project Management System

โปรแกรมบริหารงานก่อสร้าง Cost & Cash ดูการเคลื่อนไหวและการบริหารงบประมาณของแต่ละโครงการ โดยเปรียบเทียบงบประมาณข้างต้น กับ งบประมาณที่ตั้งไว้ เพื่อให้ทราบถึงกำไรหรือการขาดทุนข้างต้น

โครงสร้าง Software mango

เว็บไซต์ของแมงโก้มีการใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้คุณได้เข้าใช้งานได้อย่างมีอิสระ คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก“นโยบายการใช้คุกกี้” นโยบายการใช้คุกกี้ของเรา