ERP อสังหาริมทรัพย์ ERP Real Estate

logo
 
    

7 เทคโนโลยีน่ารู้ในวงการอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

 

เสริมคุณค่า สร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจอสังหา ฯ

ไทยสู่ความอัจฉริยะอย่างยั่งยืน ด้วย 7 เทคโนโลยีสมัยใหม่

                         

                           การก้าวเข้าสู่โลกแห่งเทคโนโลยีได้เริ่มต้นขึ้น บริษัทจำนวนมากในวงการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์ ได้เริ่มนำเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาปรับใช้ให้เข้ากับองค์กร เช่น  การนำเอา Big data มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล  การใช้ระบบซอฟต์แวร์ต่าง ๆ มาช่วยในการบริหารจัดการโครการ หรือแม้แต่การใช้ AI มาช่วยในงานก่อสร้างและทำการตลาดให้ได้ดียิ่งขึ้น

                           นอกจากตัวอย่างที่ยกมาข้างต้นแล้ว ยังมีอีกหลากหลายเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และช่วยในการแก้ไขปัญหา สร้างความปลอดภัยให้กับการทำงานมากยิ่งขึ้น

 

สู่ความอัจฉริยะอย่างยั่งยืน ด้วย 7 เทคโนโลยีสมัยใหม่

Big Data  

Big data ขุมทรัพย์ของการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 

                           การรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อนำมาพยากรณ์ และวางแผนพัฒนาโครงการในอนาคต โดยยิ่งคุณข้อมูลมีมากเท่าไร ความแม่นยำในการพยากรณ์ยิ่งสูงมากเท่านั้น เป็นการใช้ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจคุณ

 

ประโยชน์

 • เพิ่มโอกาสในการต่อยอด New Business Model มองเห็นมุมมองธุรกิจเชิงลึก และภาพรวมที่กว้างยิ่งกว่าเดิม
 • Big Data ช่วยลดความเสี่ยงการลงทุนที่ผิดพลาด
 • ช่วยให้นักการตลาดเข้าใจ “ข้อมูลเชิงลึก” ของกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น  เช่น พฤติกรรมความต้องการ, การลงทุน, สถานะการเงิน และแรงเสริมที่ช่วยกระตุ้นในการปิดการขาย 
 • ช่วยให้เกิดกลยุทธ์การตลาดรูปแบบใหม่ 
 • เพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขัน สร้างโอกาสทางการขายได้มากยิ่งขึ้น

 

AI - Artificial Intelligence

เทคโนโลยี AI กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 

                           เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการจดจำ จัดการข้อมูล วิเคราะห์ และประมวลผล นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าธุรกิจให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

เริ่มมีหลายโครงการที่มีการนำเอาเทคโนโลยี AI มาใช้ในการทำงานรับเหมาก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์  เช่น กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้นำเอาเทคโนโลยี AI มาใช้ร่วมกับการดำเนินงานของโครงการทั้ง 5 เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจร และสิ่งแวดล้อม เช่น กล้องวงจรปิด CCTV และอุปกรณ์ตรวจวัดสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศ

โดยข้อมูลที่ได้รับจะถูกวิเคราะห์และประมวลผลแบบ Realtime พร้อมทั้งสามารถติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างผ่านสมาร์ทโฟนได้ทันที

 

Chatbot ถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยี AI ที่น่าจับตามองในวงการอสังหาริมทรัพย์

 • ด้วยการตอบโต้ที่รวดเร็ว สามารถสื่อสารกับผู้ซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายได้ทันท่วงที
 • นำเสนอสิทธิพิเศษ โปรโมชั่นต่าง ๆ ให้แก่กลุ่มลูกค้าได้ทันที
 • เก็บประวัติข้อมูล รวบรวมความสนใจของกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เริ่มบทสนทนา
 • วิเคราะห์ข้อมูล แบ่งประเภทกลุ่มลูกค้าได้ง่าย ๆ

 

Chatbot ถาม-ตอบอย่างมืออาชีพในธุรกิจอสังหา

 

Chatbot ที่ตอบโจทย์การทำงานของธุรกิจอสังหาฯไทย

 • ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน 
 • ลดต้นทุนการใช้คน 
 • ลดค่าใช้จ่ายทางการตลาด 
 • ลดระยะเวลาการทำงาน

 

เทคโนโลยีโลกเสมือน IMT - Immersive Technology

เทคโนโลยีโลกเสมือน AR/VR/MR กับอสังหาริมทรัพย์ไทย

                           หลายคนน่าจะรู้จักกันดีกับเทคโนโลยี ความเป็นจริงเสริม (augmented reality, AR) , ความเป็นจริงเสมือน (virtual reality, VR) ,  และความจริงผสม (mixed reality, MR) ที่จะสร้างการเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้

 

Augmented reality หรือ AR

                           การรวมเอาสภาพแวดล้อมจริงกับวัตถุเสมือน รวมเข้าไว้ด้วยกัน โดยอาศัยเครื่องมือในการมองดูภาพเสมือนนั้น เช่น  โทรศัพท์มือถือ ยกตัวอย่าง AR ที่หลายคนรู้จักกันดี คือเกมส์ Pokemon Go หรือ IKEA Application

Virtual reality หรือ VR

                           การจำลองภาพเสมือนจริง โดยภาพเสมือนจริงที่เห็นนั้นจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาพแวดล้อมจริงของเรา เช่น การจำลองสถานที่ Google Street View  และใครหลายคนอาจจะรู้จัก VR กันจากในวงการเกมส์นั่นเอง

Mixed reality หรือ MR

                           การผสมผสานระหว่าง AR และ VR  ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับวัตถุเสมือน และสภาพแวดล้อมของโลกความเป็นจริงได้แบบ Realtime ตัวอย่างการใช้งาน MR เช่น ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ ได้พัฒนา “MR Sales Gallery” ห้องตัวอย่างเสมือนจริงที่จำลองสภาพแวดล้อมให้ลูกค้าได้สัมผัสบรรยากาศของโครงการที่พักอาศัยได้แบบอินเทอร์แอ็คทีฟ

 

                           จะเห็นได้ว่าในวงการก่อสร้างและอสังหาฯไทย ได้นำเอาเทคโนโลยี AR, VR และ MR มาใช้ร่วมด้วยแล้ว
เพราะนอกจากจะช่วยในเรื่งการออกแบบผลงานแล้ว ยังช่วยให้เห็นผลลัพธ์การทำงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยให้ลูกค้าได้สัมผัสกับประสบการณ์การใช้สินค้าที่ดีอีกด้วย

 

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการงานก่อสร้าง และอสังหาฯ

เทคโนโลยีซอฟต์แวร์บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ และรับเหมาก่อสร้าง

                           ซอฟต์แวร์ช่วยในการบริหารจัดการงานก่อสร้าง เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการแข่งขัน ช่วยในด้านการจัดการข้อมูล จัดการเอกสาร งบประมาณ คลังวัสดุ พร้อมสามารถวิเคราะห์การดำเนินงานได้ทันที
ทั้งนี้การการเลือกซอฟต์แวร์ที่ดี ต้องเลือกให้เหมาะสม พอดีกับความต้องการของบริษัทคุณ

 Mango Anywhere ซอฟต์แวร์ ERP ตัวจริงเรื่องการบริหารงานก่อสร้าง และอสังหาริมรัพย์

 

ปัจจุบันในวงการก่อสร้างและอสังหาฯ มีโปรแกรม Mango Anywhere Software ERP
ช่วยในการบริหารจัดการโครงการ สามารถคุมต้นทุน ปิดงบ จบได้ในโปรแกรมเดียว

 • เชื่อมโยงข้อมูล การทำงานของทุกฝ่าย
 • ปลอดภัย ลดความเสี่ยงการเกิดข้อผิดพลาด
 • ลดขั้นตอนการทำงาน ลดกระดาษ ลดค่าใช้จ่าย
 • วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามผลการดำเนินงานได้แบบ Realtime
 • มี Application ที่หลากหลาย ตอบโจทย์ผู้บริหารและผู้ทำงานหน้าไซต์ก่อสร้าง

 

IoT - Internet of Things

ฺIoT เชื่อมโยงอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีอัจฉริยะ Smart building Smart Home

                           การเชื่อมโยงอินเตอร์เน็ตกับทุกๆสิ่ง ทำให้เราสามารถสั่งการและควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้
ในปัจจุบัน IoT เข้ามามีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมอสังหา ฯ เป็นอย่างมากในการบริหารจัดการอาคาร/บ้าน เช่น ระบบลิฟต์, ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ระบบแจ้งเตือนความปลอดภัย การตรวจจับอุณหภูมิ และการใช้พื้นที่ ถือเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้แก่ผู้อยู่อาศัยได้มากยิ่งขึ้น

 

เทคโนโลยี IoT มีประโยชน์อย่างไร

 • เพิ่มความสะดวก เช่น ตู้เย็นอัจฉริยะสามารถบอกได้ว่าอาหารในตู้เย็นอะไรบ้างที่จะหมดอายุในเวลาอีก 2 วัน
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดพลังงานที่ไม่จำเป็น เช่น การตรวจจับแสดงสว่าง และการเปิด-ปิดน้ำ
 • สร้างความปลอดภัยสูง เช่น กล้องวงจรปิด การแสกนใบหน้า
 • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

Blockchain

บล็อกเชน - Blockchain ซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ของคนยุคใหม่ ปลอดภัย น่าเชื่อถือ

                           การกระจายอำนนาจในการตรวจสอบ เป็นเทคโนโลยีตัวช่วยในการจัดเก็บข้อมูลที่ความปลอดภัย น่าเชื่อถือ โดยไม่ต้องผ่านตัวกลาง

 

การซื้อ-ขายอสังหาผ่านเทคโนโลยี Blockchain 

 • ทุกคนสามารถซื้อ-ขายอสังหาฯ ได้สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ไม่จำเป็นต้องใช้คนกลาง เช่น นายหน้า ธนาคาร โบรกเกอร์ ในการซื้อ-ขาย
 • ลดค่าใช้จ่ายประเภทค่าธรรมเนียมเอกสารต่างๆ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการกู้ยืม เพราะสามารถทำกระบวนการทั้งหมดได้อ่านระบบออนไลน์
 • การซื้อ-ขายอสังหา ฯ  กลายมาเป็นหนึ่งในรูปแบบการลงทุนที่ใกล้เคียงกับการเทรดหุ้น 
 • สามารถขายอสังหา ฯ ได้ง่ายยิ่งขึ้น  ด้วยการแบ่งมูลค่าทรัพย์สินออกเป็นเหรียญ Token ให้หลายคนเข้ามาร่วมซื้อได้ 

 

Drones

เทคโนโลยี โดรน ควบคุมติดตามความคืบหน้างานก่อสร้าง

                           โดรนถือเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เติบโตเร็วที่สุดในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างมีการใช้งานเพิ่มขึ้นถึง 239 % เทียบเป็นรายปี

 • ช่วยให้มองเห็นภาพพื้นที่การทำงานที่รวดเร็วในระยะทางไกล เช่น สถาปนิกสามารถวัดขนาดที่ดิน 
 • ใช้สำหรับตรวจสอบพื้นที่  ช่วยให้มองเห็นสภาพแวดล้อมโดยรอบทั้งมุมสูงและมุมกว้าง
 • สามารถบันทึกเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยในการคำนวณพื้นที่ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ เช่น ความชันของพื้นที่ 
 • ติดตามความคืบหน้างานง่าย สามารถตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างได้ทันที
 • ประหยัดต้นทุน และลดเวลาการทำงาน ลดข้อผิดพลาด ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้

 

เทคโนโลยีได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจก็ต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้าเช่นกัน

เลือกปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ และใช้เทคโนโลยีที่ "ตอบโจทย์" กับธุรกิจอสังหา ฯ คุณได้

 

Mango Anywhere Software ERP

โปรแกรม ERP ครบวงจร เรื่องงานสร้างและขาย

"ใช้งานง่าย ใชได้จริง วิเคราะห์ผลตรงตามความต้องการ"

 

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิง

https://bit.ly/32lBgfE, https://bit.ly/3J7duVj, https://bit.ly/3mfO7a8, https://bit.ly/32nid4t
https://bit.ly/3qmGbFg, https://bit.ly/3Fh6nr2, https://bit.ly/30Oyr6m, https://bit.ly/3FgfUP7, https://bit.ly/3Fqz6K4

 

--------------------------------------------------------

บทความเพิ่มเติม

เจาะเทรนด์อสังหาริมทรัพย์ ปี 2565    

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

facebook mango

line mango

 

 

เว็บไซต์ของแมงโก้มีการใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้คุณได้เข้าใช้งานได้อย่างมีอิสระ คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก“นโยบายการใช้คุกกี้” นโยบายการใช้คุกกี้ของเรา