ERP อสังหาริมทรัพย์ ERP Real Estate

logo
 

    

เปิดประตูสู่การแชมป์เรื่องบัญชี เทคโนโลยีที่คนทำบัญชีต้องรู้

 

เปิดประตูสู่การเป็นแชมป์บัญชีก่อสร้าง

ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่คนทำบัญชี  “ต้องรู้”

พร้อมทักษะที่จำเป็นในยุคดิจิทัล

 

เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญของการทำบัญชี

              ปัจจุบันการทำกิจกรรมทางการเงินมีการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต เช่นเดียวกันกับการจัดทำบัญชีในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจจับความผิดปกติของข้อมูล และช่วยอำนวยความสะดวกนักบัญชีมากยิ่งขึ้น

ซึ่งวันนี้น้องแมงโก้ขอยก 5 ทักษะสำคัญที่คนทำบัญชีต้องรู้ในยุคดิจิทัล มาฝากพี่ ๆ กันครับ

 

วิเคราะห์ข้อมูล Data Analysis คนทำบัญชีต้องรู้

 

1. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)

การแปลตัวเลขทางบัญชี เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกให้แก่ผู้บริหารได้ทราบ โดยนำตัวเลขทางบัญชีมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ธุรกิจในแง่มุมที่หลากหลายมุมมอง เช่น

 • ตรวจเช็กสภาพคล่อง และสถานะทางการเงินของบริษัท
 • ชี้ชัด มองเห็นจุดแข็ง จุดอ่อนขององค์กร
 • วิเคราะห์ความเสี่ยง แนวทางการแก้ไขปัญหา
 • การบริหารงาน และบริหารโครงการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
 • การวางแผน กำหนดกลยุทธ์ให้แก่องค์กร เพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น

 

เรียนรู้ และเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยี คนทำบัญชีต้องรู้

 

2. เรียนรู้ และเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยี

Data Visualization : สรุป และอธิบายข้อมูลในรูปแบบภาพ กราฟ แผนภูมิ เป็นการแสดงผลข้อมูลเชิงลึกที่สามารถเข้าใจได้ง่าย และเห็นภาพชัดเจน ซึ่งมีหลากหลายเครื่องมือที่ใช้ในการทำ  Data Visualization  เช่น Power BI และ Google Data Studio 

Optical Character Recognition (OCR) : เครื่องมือช่วยอ่านเอกสารทางบัญชี สามารถแปลงไฟล์ภาพจากการเขียน หรือการพิมพ์ เป็นในรูปแบบข้อความ เพื่อเตรียมพร้อมในการบันทึกบัญชีได้ง่าย ๆ

 

FinTech คนทำบัญชีต้องรู้

 

3. FinTech เทคโนโลยีทางด้านการเงิน

เรียนรู้ช่องทางการจ่ายเงินในรูปแบบใหม่ เช่น

 • การยื่นภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน e-Tax invoice & e-Receipt
 • การยื่นภาษีออนไลน์ผ่านระบบ e-Filing ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • การชำระเงินผ่านระบบ e-Payment การชำระเงินช่องทางใหม่ที่ไม่ผ่านระบบธนาคาร

 

ระบบ ERP เทคโนโลยียอดฮิตของสายนักธุรกิจ คนทำบัญชีต้องรู้

 

4. ระบบ ERP เทคโนโลยียอดฮิตของสายนักธุรกิจ

หลายบริษัทให้ความสำคัญกับระบบ ERP มาใช้ในการบริหารจัดการงาน เนื่องจากเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงาน ความเชื่อมโยงของข้อมูล และความปลอดภัยในการทำงาน

ทั้งนี้ ช่วยให้การทำงานสะดวกมากยิ่งขึ้น สามารถใช้งานได้ง่าย ๆ ตั้งแต่ระดับพนักงาน ไปจนถึงระดับผู้บริหาร แสดงผลรวดเร็ว และสรุปผล วิเคราะห์ข้อมูลได้ทันที ซึ่งโปรแกรม Mango Anywhere กำลังได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย ในกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ข้อดีของการนำ Mango Anywhere ระบบ ERP มาใช้

 • การเชื่อมต่อข้อมูลการจัดการ และการเงินทั้งหมดของบริษัท ตั้งแต่การทำบัญชีด้านรับ บัญชีด้านจ่าย การตั้งหนี้ บันทึกลูกหนี้ การออกใบแจ้งหนี้ และสามารถปิดงบจากในระบบได้ทันที
 • ระบบการทำจ่ายเชื่อมต่อกับธนาคารให้ทำการโอนจ่ายชำระ
 • ระบบจัดการภาษีอากร เช่น ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และระบบ e-Tax invoice & e-Receipt
 • ลดต้นทุนการดำเนินงาน
 • ป้องกันการทุจริต ข้อมูลปลอดภัย สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้จากในระบบ
 • ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน และลดข้อผิดพลาดในการคีย์ข้อมูล ไม่จำเป็นต้องคีย์ข้อมูลซ้ำ ผู้ใช้งานสามารถดึงรายการตัวเลขมาใช้งานได้ทันที
 • รายงานวิเคราะห์ผลที่หลากหลาย เช่น รายงานตรวจสอบสถานะทางการเงิน รายงานกระแสเงินสดและวงเงินสินเชื่อ รายงานงบการเงิน เป็นต้น

 

สอบบัญชีคนทำบัญชีต้องรู้

 

4. การสอบบัญชี

ตาม พรบ.การบัญชี งบการเงินของกิจการต้องได้รับการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีทุกปี ซึ่งบุคคลที่สามารถเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี และรับรองงบการเงินของแต่ละบริษัท ต้องได้รับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ

 

                  การเริ่มต้นที่ดี เริ่มต้นได้ด้วยการเปิดกว้างรับความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ  พร้อมเตรียมตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อรับต่อการเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สิ่งเหล่านี้เป็นการพัฒนาศักยภาพความสามารถการดำเนินงาน เพื่อให้การทำงานในยุคดิจิทัลง่าย สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 

Mango Anywhere Software ERP

โปรแกรมบริหารโครงการ และการจัดการบัญชี

ที่ตอบโจทย์นักบัญชีก่อสร้างในยุคดิจิทัลได้อย่างแท้จริง

 

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิง  : https://bit.ly/3UNsTA6, https://bit.ly/3y5qQOa, https://bit.ly/3SowPFH, https://bit.ly/3LTYfAS

 

--------------------------------------------------------

บทความเพิ่มเติม 

“ Lean Management ” การบริหารแบบลีน เปลี่ยนความสูญเปล่า ให้กลายเป็นคุณค่า    ลดต้นทุนของบริษัทก่อสร้างให้มากกว่าเดิม ด้วยเทคนิค Cost Reduction Management     Scope-Time-Cost-Quality หัวใจสำคัญที่ผู้บริหารโครงการก่อสร้าง “ไม่ควรมองข้าม”

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 facebook mango     line mango

 

 

เว็บไซต์ของแมงโก้มีการใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้คุณได้เข้าใช้งานได้อย่างมีอิสระ คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก“นโยบายการใช้คุกกี้” นโยบายการใช้คุกกี้ของเรา