ERP อสังหาริมทรัพย์ ERP Real Estate

logo
 
    

Cost Reduction Managemant ลด คัด ตัดต้นทุนที่ไม่จำเป็น

 

ลด คัด ตัดต้นทุนของบริษัทก่อสร้างให้มากกว่าเดิม

ด้วยเทคนิค Cost Reduction Management

 

Cost Reduction คือ ?

เทคนิคการลดต้นทุนของบริษัท และลดความสูญเสียที่เกิดจากกระบวนการทำงาน หรือการใช้ทรัพยากรที่มากเกินความจำเป็น

 

เหตุผลที่คุณควรลดต้นทุน หรือควบคุมต้นทุนในบริษัท 

1. เพื่อความอยู่รอดของบริษัท เพราะความรุนแรงของการแข่งขันในตลาดนั้น ทวีคูณสูงขึ้นเรื่อย ๆ

2. ทรัพยากรการผลิตราคาสูงขึ้น เช่น ค่าวัสดุ ค่าเครื่องจักร ค่าแรง

3. ต้องการผลกำไรที่มากขึ้น

4. ลูกค้ามีความคาดหวังมากยิ่งขึ้น เช่น ความคาดหวังเรื่องราคาการผลิตที่ต่ำลง

 ขั้นตอนลดต้นทุน Cost Reduction

 

อันดับแรก ของการลดต้นทุน คือ

1. วิเคราะห์บริษัท รู้จุดอ่อน จุดแข็งของแต่ละงาน

1.1. วิเคราะห์ต้นทุนของบริษัททั้งหมด 

ตรวจสอบ เจาะลึกต้นทุนและจำนวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เปรียบเทียบต้นทุนแต่ละประเภทกับบริษัทอื่น ๆ ในประเภทธุรกิจเดียวกัน และตรวจสอบราคาอ้างอิงจากราคาในตลาด 

ตัวอย่างต้นทุนภายในบริษัท

 • ต้นทุนค่าแรง
 • ต้นทุนค่าวัสดุ
 • ต้นทุนค่าอุปกรณ์ ค่าเครื่องจักร
 • ต้นทุนค่าขนส่ง
 • ต้นทุนสาธารณูปโภค
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

 

1.2.  วิเคราะห์กระบวนการทำงานของบริษัท

 • วินิจฉัย ค้นหาต้นตอของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน
 • ตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มวางแผนงานก่อสร้างไปจนถึงการส่งมอบงานลูกค้า ว่าใช้ระยะเวลาเท่าไร
 • เปรียบเทียบระยะเวลาดำเนินงานแต่ละขั้นตอนกับงานประเภทเดียวกัน ใช้เวลาดำเนินงานมากกว่าปกติหรือไม่ ใช้เวลาเท่าไร อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ใช้เวลาดำเนินงานนาน
 • ตรวจสอบเครื่องมือ หรือเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการทำงาน เช่น 
  • โปรแกรมหรือเทคโนโลยีอะไรที่นำมาใช้ 
  • มีการนำเเทคโนโลยีมาใช้กี่เปอร์เซนต์ 
  • ดำเนินงานเองกี่เปอร์เซนต์

 

Mango Anywhere บริหารงานก่อสร้าง ลดต้นทุน ลดขั้นตอนการทำงาน

 

 

2.จัดลำดับความสำคัญของต้นทุน

 • ตรวจสอบส่วนงาน หรือต้นทุนที่สามารถลด และพัฒนาได้อีก
 • ตรวจสอบความยาก ง่ายในพัฒนา
 • คำนวณระยะเวลาความสำเร็จในการลดต้นทุน และพัฒนาองค์กร
 • ผลตอบแทนที่องค์กรจะได้รับ

 

3.วางแผนขั้นตอนการดำเนินงาน

4.ปฏิบัติ และวัดผลการดำเนินงานโดยข้อมูลเชิงสถิติ

 

__________________________

 

การมองหา     โปรแกรมที่ตอบโจทย์   

เป็นทางเลือกที่ดีในการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

ช่วยให้การทำงานในองค์กรมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

 

 __________________________

 

ข้อที่ควรรู้ !!

การนำเครื่องมือมาใช้ เป็นการ เพิ่มความสำเร็จในระยะยาว แต่ต้องใช้งานสม่ำเสมอ ไม่ใช่ใช้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น

1. ศึกษาเทคโนโลยี โปรแกรมหรือเครื่องมือที่นำมาใช้อย่างละเอียด

2. เลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม ตอบโจทย์องค์กร

3. เลือกใช้เครื่องมือในช่วงเวลาที่เหมาะสม

4. คำนึงถึงข้อดี ข้อเสียของการนำเครื่องมือมาใช้

5. ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

 

Mango Anywhere บริหารงานก่อสร้าง ลดต้นทุน ลดขั้นตอนการทำงาน

 

เทคนิคที่ทำให้คนองค์กรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

สร้างกลยุทธ์เอาชนะ ด้วย Quick Wins แผนปฏิบัติงานเร่งรัดมาช่วยลดต้นทุนขององค์กร

สร้างผลลัพธ์ที่เห็นผลเร็วที่สุด หรือเห็นผลได้ทันตา  เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานทุกคนในองค์กร ทำให้รู้สึกถึงก้าวแรกถึงความสำเร็จ มองเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริง ทำให้เปิดรับและยอมรับต่อแนวทางปฏิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (อ่านต่อ…)

 

การลดต้นทุนไม่ใช่เรื่องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของทุกคนในองค์กร

การร่วมมือร่วมใจกัน คือ กุญแจสำคัญของการเปลี่ยนแปลง และการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

 

ลดความยุ่งยาก สร้างการเปลี่ยนแปลง

ลดต้นทุน // กำไรเพิ่ม // องค์กรมีความสุข

    Mango Anywhere Software ERP     

 

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิง  :  https://bit.ly/3zzyn9D, https://bit.ly/3HbuERp, https://bit.ly/3Qd00Lq

 

--------------------------------------------------------

บทความเพิ่มเติม 

Scope-Time-Cost-Quality หัวใจสำคัญที่ผู้บริหารโครงการก่อสร้าง “ไม่ควรมองข้าม”    “ Lean Management ” การบริหารแบบลีน เปลี่ยนความสูญเปล่า ให้กลายเป็นคุณค่า     Quick Wins กลยุทธ์เอาชนะ คิดเร็ว ทำเร็ว เห็นผลเร็ว

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 facebook mango     line mango

 

 

เว็บไซต์ของแมงโก้มีการใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้คุณได้เข้าใช้งานได้อย่างมีอิสระ คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก“นโยบายการใช้คุกกี้” นโยบายการใช้คุกกี้ของเรา