ERP อสังหาริมทรัพย์ ERP Real Estate

logo
 

 

        จบไปแล้วสำหรับงานสัมมนาก่อสร้าง ครั้งที่ 4 นอกจากการบรรยายให้ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากพาร์ทเนอร์ ที่จะมาช่วยให้การทำงานของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทำงานง่ายขึ้น

บรรยากาศ งานสัมมนา "Gorsang4 : Change For The Future" ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562
ณ โรงแรมสวิซโซเทล บางกอก รัชดา รับชมภาพบรรยากาศ


 
         ภายในงานได้มีการเปิดตัว New Products และ New Features
ที่เหมาะสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทีมงานแมงโก้ได้มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้ตอบสนองการทำงานอย่างครบครัน ภายในงานจะมีฟีเจอร์และผลิตภัณฑ์ใหม่อะไรน่าสนใจบ้างตามไปดูกันเลยครับ

 

 

New Products

1. Mango Project Planning

       โปรแกรมวางแผนงานก่อสร้าง ช่วยให้การบริหารโครงการก่อสร้างทำได้ง่ายขึ้น เห็นสถานะความคืบหน้าของงานแบบ Real-Time

     วางแผนงาน ของโครงการ  

- สร้าง Tasks ตามแผนงานของโครงการและติดตามผลการดำเนินงาน
  ตามแผนงาน

- วางแผนการใช้ทรัพยากรใน Tasks งานล่วงหน้า
- กำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละ Tasks งานได้
- ประมาณการความสำเร็จของงานได้ล่วงหน้าว่า จะเร็วกว่า ช้ากว่า
  หรือภายในทั้งหมดตามสัญญา

อัปเดต ความคืบหน้าของงาน

- อัปเดตความคืบหน้า ของงาน อัปเดตเหตุการณ์ที่มีผลกระทบ ต่อการดำเนินงาน
- สรุปแผนการปฎิบัติงาน ในแต่ล่ะวัน
- มองความสำเร็จของโครงการได้ละเอียด ชัดเจนและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 


     บริหารโครงการ แบบ Real-Time

     - Revise แผนงานได้ง่ายสามารถปิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ทันเวลา 
       และมีขั้นตอน ในการอนุมัติแผนงาน

     - Dashboard, รายงาน สรุปภาพรวมโครงการ สรุปสถานะในแต่ละ
       Tasks  งาน สรุป Progress งานที่แล้วเสร็จ, คงเหลือได้ทั้งปริมาณและ
       จำนวนเงิน พร้อมรูปภาพความคืบหน้าได้ในที่เดียว

 

 

   

 

 สำหรับ บริษัทรับเหมา หรือ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มีการวางแผนโครงการ

 

 2. Customer Service Management (CSM)

 

          ระบบบันทึกรายการแจ้งซ่อม ทั้งใน Warranty และนอก Warranty งานร้องเรียนการให้บริการ, ติดตาม Case ความคืบหน้าของสถานะการแก้ไขสามารถดูรายการข้อมูลการติดต่อลูกค้าย้อนหลัง และระบบนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์ได้

 

 

Customer Management

 • มีระบบบันทึกฐานข้อมูลลูกค้า
 • รองรับการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ โดยแสดงชื่อ, เบอร์ติดต่อ, ที่อยู่ ลูกค้าที่มีข้อมูลอยู่แล้ว ทันทีที่โทรเข้ามา (กรณีเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์)

  

บันทึกข้อมูลรายการแจ้งซ่อม

 • บันทึกรายการแจ้งซ่อม, ร้องเรียน, สอบถามบริการ, ติดตามสถานะ แบบ Very Fast
 • เป็นระบบ Paperless แจ้งเรื่องร้องเรียน ส่งต่อเอกสาร ตรวจสอบ และแจ้งกลับ
  สามารถตรวจสอบสถานะเอกสารได้ทุกขั้นตอน
 • มีระบบตรวจสอบว่า รายการที่ลูกค้าแจ้งอยู่ในประกันหรือไม่ เหลือระยะเวลาในการประกันเท่าไร
 • ระบบแจ้งเตือนเอกสารที่ใกล้ครบกำหนด
 • ระบบประเมินผลการให้บริการ

Dashboard & Reports 

 • เลือกข้อมูล เพื่อแสดงในรายงานได้แบบอิสระ
 • ดูข้อมูลรายงานแบบ Real-Time ได้ทุกที่ ทุกเวลา

 

 

 

  

  สำหรับ บริษัทที่มีการทำระบบ warranty และ การให้บริการหลังการขาย

 

 

 

 

 

3. Mango QCM ระบบตรวจงาน

          โปรแกรมสำหรับการตรวจงาน สามารถสร้างรายการตรวจได้อย่างอิสระ ถ่ายรูป แนบข้อความได้ตามต้องการ มีขั้นตอนการอนุมัติผลการตรวจ ทำงานออนไลน์ ผ่านมือถือ หรือ Tablet

 

ประโยชน์จากการใช้งาน

 • ทำให้การตรวจ Defect หรือ QC สามารถ  ตรวจได้ง่าย สรุปผลการตรวจได้ทันที

 • สร้างฟอร์ม การตรวจได้หลากหลาย เช่น ฟอร์มตรวจรับบ้าน (Defect)
  ระหว่างลูกบ้าน กับ โครงการ หรือ ฟอร์มตรวจงาน (QC) ระหว่างผู้รับเหมา
  กับผู้รับเหมาช่วง หรือ ฟอร์มตรวจอื่น ๆ ได้ตามความต้องการ

 • ทำให้ทราบว่ารายการตรวจใดบ้าง ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน โดยสามารถ Export ข้อมูล
  เพื่อนำไปประกอบรายงานเพื่อเบิกผลงาน หรือ เพื่อให้ทราบว่ารายการใดบ้างที่ยังตรวจไม่ผ่าน
  จะได้ดำเนินการแก้ไข

 • ใช้งานออนไลน์ได้หลากหลายอุปกรณ์ มีรายงานสรุปผลการตรวจ แบบ Real-Time

 

 

 

 

 

        สำหรับ บริษัทรับเหมา หรือ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มีการตรวจงาน

 

 

 

 

 4. Realty Quick

                          Realty Quick แอปพลิเคชั่น เพื่อออกใบเสนอราคา ง่ายและเร็ว ฝ่ายขายสามารถ เลือกโครงการ เพิ่มรายชื่อลูกค้าใหม่ เก็บข้อมูลแบบสอบถาม นำเสนอผังโครงการผ่านสมาร์ทโฟน แสดงรายละเอียดก่อนทำใบเสนอราคา และ Preview ก่อนออกใบเสนอราคาจริงสะดวก ใช้ได้ทุกอุปกรณ์

 

เก็บข้อมูลลูกค้า แบบ Very Fast  

 • เพิ่มรายชื่อลูกค้าใหม่ ก่อนทำใบเสนอราคาได้ทันที เพียงกรอก ชื่อ และเบอร์ติดต่อ
 • ป้องกันการบันทึกข้อมูลลูกค้าซ้ำได้จากในระบบ

ออกใบเสนอราคาเร็ว หมดปัญหาลูกค้ารอเอกสารนาน

 • สามารถเลือกโครงการเพื่อทำใบเสนอราคา และนำเสนอผังโครงการให้ลูกค้าเลือกได้ทันที
 • แสดงรายละเอียด ก่อนทำใบเสนอราคาให้ลูกค้าเห็นข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ของ Unit ที่ลูกค้าเลือก เช่น เงินจอง ส่วนลด โปรโมชั่นที่ได้รับ ค่าใช้จ่าย ณ วันโอน และงวดการผ่อนชำระ เป็นต้น
 • ออกใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF สามารถเปิดดู หรือส่งต่อให้ลูกค้าได้ทันที เพียงมี
  internet ก็สามารถดาวน์โหลด และเปิดดูผ่านได้ทุกอุปกรณ์

 เก็บข้อมูลแบบสอบถาม 

         เก็บข้อมูลแบบสอบถามได้ทันที อาทิ การตัดสินใจของลูกค้า คู่แข่งที่ลูกค้าทำ          
การเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างการตัดสินใจซื้อ และสื่อโฆษณาต่าง ๆ เป็นต้นเพื่อนำ
ข้อมูลไปออกหน้ารายงาน

 

 

 

 สำหรับ พนักงานฝ่ายขายประจำโครงการ

  

5. Mango TMB Connect

 

         Mango TMB Connect เป็นระบบการเชื่อมต่อการสั่งจ่ายเงิน ให้กับร้านค้า หรือ ผู้รับเหมาโดยตรง จากโปรแกรม Mango Anywhere สู่ระบบ TMB Business Click สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัด และลดงานเอกสาร

 

 

บันทึกข้อมูล และสรุปรายการอนุมัติจ่าย

 • ฝ่ายบัญชีสามารถบันทึกข้อมูลตั้งหนี้ร้านค้า ผู้รับเหมาเจ้าหนี้อื่นๆ ตามการรับวางบิล และสรุปอนุมัติจ่ายส่งให้การเงินเตรียมทำโอน
 • การเงินสามารถดึงข้อมูลในระบบจากฝ่ายบัญชีเพื่อทำสรุปการโอนเงินให้เจ้าหนี้ตามวันครบกำหนดชำระ
 • สร้างข้อมูลเจ้าหนี้ครบกำหนดชำระโดยวิธีโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Mango ERP
 • มีการแจ้งเตือนจากระบบให้ทราบถึงสถานะของธุรกรรม และ E-mail แจ้งยืนยันสถานะการโอนเงิน รับเงิน ทั้งผู้รับ ผู้จ่าย

 

 

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการโอนเงิน

 • ประหยัดค่าธรรมเนียม
 • เพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ในการทำงาน
 • ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น จำพวกเอกสาร และอื่นๆ
 • รวดเร็ว ประหยัดเวลา ในการติดต่อธนาคาร ลดพนักงานเดินเอกสาร และอื่นๆ

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง ใบสรุปรายการโอนเงิน ให้เจ้าหนี้ครบกำหนด ตามเลขที่ Batch File ที่ได้สร้างข้อมูลจ่ายแล้ว

 

 

 

เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ใช้ระบบ Mango Anywhere & TMB Business Click

 

             เป็นยังไงกันบ้างครับ กับ New Features  ที่น้องแมงโก้นำมาฝากในวันนี้ น่าสนใจใช่ไหมละครับ น้องแมงโก้บอกเลยว่า ฟีเจอร์ใหม่นี้จะช่วยให้การจัดการข้อมูลของท่านมีความครบถ้วน สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น รายงานต่างๆ ในเชิงวิเคราะห์ ไปจนถึงฟังก์ชั่นการทำงานที่หลากหลายขึ้นกว่าเดิม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 098 828 5742 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ทีมงานแมงโก้ ยินดีให้บริการคร้าบบ
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

อ่านบทความอื่นเพิ่มเติ

                               

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 facebook mango     line mango