ERP อสังหาริมทรัพย์ ERP Real Estate

logo
 

MRP (Material Requirement Planning)

การวางแผนความต้องการวัสดุ

Specific

ออกแบบมาเพื่อ ธุรกิจด้านงานผลิตโดยเฉพาะ ตอบโจทย์ความต้องการ ด้านงานผลิต

Tracking

  • สามารถบริหารจัดการ ตรวจสอบการทำงานได้ทุกขั้นตอน
  • สามารถจัดทำสูตรการผลิตได้
  • สามารถรับรู้ต้นทุนในการผลิตล่วงหน้า (Standard Cost)
  • สามารถบันทึกใบสั่งผลิตแยกตามโครงการ
  • สามารถติดตามการผลิตว่าอยู่ในขั้นตอนไหน และ สำเร็จไปแล้วเท่าไหร่
  • สามารถบันทึกการใช้ชั่วโมงแรงงาน และ ชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักร ในทุกๆขั้นตอนการผลิต

After Sales Service

แก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด บริการหลังการขายผ่าน Call-Center และ Remote Desktop