ERP อสังหาริมทรัพย์ ERP Real Estate

logo
 
    

8 Waste สาเหตุความสูญเปล่าของงานก่อสร้าง และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 

Waste คืออะไร ?

                        Waste  หรือ ความสูญเปล่า คือ การทำสิ่งที่ไม่จำเป็น หรือสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ส่งผลกระทบต่อต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้น สร้างความลำบากต่อพนักงาน คนงาน และส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลง

                        Waste ได้ถูกแบ่งออกมาเป็น 8 ประการ ได้แก่ Defect, Overproduction, Waiting, Non-Utilized Talent, Transportation, Inventory, Motion และ Extra-Processing ซึ่งมีอีกชื่อที่รู้จักกันทั่วไป คือ   “DOWNTIME”   เป็นการนำคำย่อมาเรียงต่อกันนั่นเอง

 

8 Waste สาเหตุความสูญเปล่า

 

                        เพื่อลดต้นทุนงานก่อสร้าง และป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับโครงการ    วันนี้น้องแมงโก้จะพาเพื่อน ๆ มาทำความรู้จักกับ 8 West  พร้อมกับเทคนิคพิเศษ “เปลี่ยนความสูญเปล่า ให้กลายเป็นคุณค่า” 

 

8 West หรือ Downtime ในงานรับเหมาก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์

Defect สาเหตุความสูญเปล่างานก่อสร้าง และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ -

 

1. Defect 

เกิดงานแก้ไข งานซ่อม งานเสีย งานที่ใช้ไม่ได้ทำให้ต้องแก้ไขทำงานใหม่อีกครั้งหรือต้องทำลายทิ้ง เกิดการสูญเสียทรัพยากร และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น สาเหตุของปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นได้หลากหลายปัจจัย เช่น

 • ไม่เข้าใจความต้องการของลูกค้า สื่อสารผิดพลาด
 • กรอกข้อมูลผิด ทำเอกสารไม่เรียบร้อย
 • เอกสารหาย
 • ส่งต่อข้อมูลผิดพลาด คาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง
 • สั่งซื้อวัสดุผิด ไม่ตรงความต้องการ เช่น สี ขนาด รุ่น และจำนวน
 • งานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน QC ไม่ผ่าน
 • มีงานเพิ่ม-งานลด ความต้องการที่เปลี่ยนไป

 

Overproduction สาเหตุความสูญเปล่างานก่อสร้าง และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ -

 

2. Overproduction 

กระบวนการผลิตมากเกินความต้องการ  ใช้ทั้งพลังงานและไฟฟ้าที่เกินความจำเป็น ส่งผลต่อต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้น เกิดต้นทุนจม เช่น

 • สั่งซื้อวัสดุมากเกินความต้องการ
 • มีวัสดุในคลังมากเกิน หรือวัสดุล้นคลัง
 • เบิกวัสดุเกินจำนวนที่ขอเบิกจริง
 • มีขั้นตอนการทำงานที่มากเกินความจำเป็น
 • ต้องกรอกเอกสารข้อมูลซ้ำ ๆ บ่อย ๆ
 • ต้องตรวจสอบงานซ้ำ ๆ

 

Waiting สาเหตุความสูญเปล่างานก่อสร้าง และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ -

 

3. Waiting 

การรอคอย ความล่าช้าของกระบวนการทำงาน ส่งผลกระทบต่องานอื่น ๆ เช่น ทำให้งานหยุดชะงัก ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ได้ทัน  เกิดต้นทุนแฝงมากมาย สาเหตุของการรอคอยเกิดขึ้นได้หลายปัจจัย เช่น 

 • รอนายอนุมัติเอกสาร
 • รอการส่งมอบงานของแต่ฝ่าย
 • ส่งของช้า ต้องรอรับวัสดุ
 • เครื่องจักรเสีย รอติดตั้งเครื่องจักร
 • รอรายงานการวิเคราะห์ผล

 

Non Utilized Talent สาเหตุความสูญเปล่างานก่อสร้าง และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ -

 

4. Non-Utilized Talent 

ความรู้ความสามารถไม่ถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ องค์กรไม่สามารถดึงเอาศักยภาพที่แท้จริงของพนักงานออกมาใช้อย่างเต็มที่

 • ความรู้ ความสามารถของคน ไม่ตรงกับลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ไม่มีแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือปรับปรุง พัฒนากระบวนการทำงาน
 • ไม่เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 • ไม่มีส่วนร่วมในการพัฒนางาน
 • การกระจายงานไม่สมดุล
 • ไม่พัฒนาทักษะ ความสามารถของพนักงงานหรือบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง

 

Transportation สาเหตุความสูญเปล่างานก่อสร้าง และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ -

 

5. Transportation 

การเคลื่อนย้าย หรือขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ หลายครั้ง ทำให้สูญเสียทั้งเวลา พลังงาน และต้นทุน  เช่น

 • การวางแผนงานไม่ดีพอ มีการเปลี่ยนแปลงแผนทำให้ต้องเคลื่อนย้ายบ่อย ๆ
 • ความไกลของระยะทาง
 • ต้องเดินไปส่งเอกสาร กับแผนกต่าง ๆ บ่อย ๆ
 • การส่งข้อมูลที่ไม่จำเป็น และส่งข้อมูลไปให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องบ่อย ๆ
 • การเคลื่อนย้ายวัสดุที่ไม่จำเป็นเข้าคลัง เช่น วัสดุบางประเภทสามารถนำไปใช้หน้างานได้ทันที ไม่จำเป็นต้องนำไปไว้ในคลังก่อน
 • การจัดการคลังวัสดุที่ไม่เป็นระเบียบ ต้องใช้เวลาในการหาวัสดุ

 

Inventory สาเหตุความสูญเปล่างานก่อสร้าง และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ -

 

6. Inventory 

การบริหารจัดเก็บวัสดุในคลัง และพื้นที่จัดเก็บคลังวัสดุไม่ดีพอ ส่งผลต่อต้นทุนการจัดเก็บและการขนย้าย

 • ซื้อวัสดุเกินความต้องการ ไม่รู้ปริมาณวัสดุในคลังทำให้เกิดปัญหาวัสดุล้นคลัง
 • มีวัสดุที่ไม่จำเป็น หรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งาน
 • ของเสีย ของเสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้

 

Motion สาเหตุความสูญเปล่างานก่อสร้าง และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ -

 

7. Motion 

การเคลื่อนที่ หรือการเคลื่อนไหวของพนักงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน เช่น ลักษณะการเอื้อม ก้ม เดิน เขย่งเท้า หันหลัง หันซ้าย-ขวา สาเหตุของปัญหา เช่น

 • พนักงานค้นหาเอกสารไม่เจอ
 • ต้องเดินไปติดต่อประสานงานกับแผนกอื่น ๆ หรือหน่วยงาน อื่น ๆ
 • การออกแบบพื้นที่ในการทำงาน เช่น พื้นที่แคบ อึดอัด ขยับตัวลำบาก
 • มีการเคลื่อนไหวเยอะเกินความจำเป็น

 

Extra Processing สาเหตุความสูญเปล่างานก่อสร้าง และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ -

 

8. Extra-Processing

 • ขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน ขั้นตอนเยอะ การทำซ้ำ
 • การกรอกข้อมูลซ้ำ กรอกข้อมูลแบบเดิมบ่อย ๆ
 • ทำสำเนาเอกสารเยอะเกินความจำเป็น
 • ขั้นตอนการพิจารณาหลายขั้นตอน
 • ต้องพิมพ์และปริ้นเอกสารออกมาเพื่อส่งมอบงาน

 

เปลี่ยนความสูญเปล่า ให้กลายเป็นคุณค่า ด้วยเทคนิค Lean Management  

ซึ่งในโปรแกรม Mango Anywhere ก็นำแนวคิดลีนมาร่วมกับการพัฒนาระบบ ช่วย  “ลดต้นทุน ลดเวลา และลดความสูญเปล่า” ในการบริหารโครงการ (อ่านต่อ…)

 

 

 

Mango Anywhere Software ERP

เป็นทางเลือกที่ดี ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

ลดต้นทุน // ลดเวลา // ลดขั้นตอนการทำงาน

 

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิง  :  https://bit.ly/39qfT0B, https://bit.ly/3zI2nAc 

 

--------------------------------------------------------

บทความเพิ่มเติม 

Scope-Time-Cost-Quality หัวใจสำคัญที่ผู้บริหารโครงการก่อสร้าง “ไม่ควรมองข้าม”    7 เทคนิค บริหารงบประมาณก่อสร้างอย่างไรให้ได้ผลกำไร     Quick Wins กลยุทธ์เอาชนะ คิดเร็ว ทำเร็ว เห็นผลเร็ว

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 facebook mango     line mango

 

 

เว็บไซต์ของแมงโก้มีการใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้คุณได้เข้าใช้งานได้อย่างมีอิสระ คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก“นโยบายการใช้คุกกี้” นโยบายการใช้คุกกี้ของเรา